Intense dagen: goed resultaat

De huurdersbelangenorganisatie HYA sluit zich elk jaar een aantal dagen op om met elkaar beleid te maken. Wat komt er op ons af? Wat hebben de huurders van Ymere in Amsterdam nodig? En hoe kunnen wij volgend jaar eraan werken om hun belangen nog beter te vertegenwoordigen? Ook dit jaar hadden we beleidsdagen. Ze waren intens: we hebben erg hard gewerkt. Maar we hebben gelukkig ook veel gelachen. En de resultaten zijn goed. We hebben samen belangrijke beleidstukken gemaakt.

De huurderswereld is altijd in beweging. Vanuit het Rijk zijn er bijna voortdurend beleidswijzigingen en voorgenomen wijzigingen. Hier reageert HYA op. Ze zendt vaak haar reactie in als er wet- en regelgeving in voorbereiding is.

Ook gemeentelijk beleid staat niet stil, zeker niet in deze tijden van woningnood. Ook hierover roert HYA haar mond, vaak door haar meningen en ideeën in te brengen via de FAH.

Nieuw beleid van Ymere

Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met het beleid van Ymere Amsterdam. Sterker nog: daar hebben we een wettelijke positie. Als Ymere nieuw beleid maakt, moet ze het aan de huurdersorganisatie voorleggen. Gaat het om beleid voor heel Ymere, dan is SHY haar gesprekspartner. Gaat het om beleid dat (delen van) Amsterdam raakt, dan legt ze het ter advies voor aan HYA. Helaas is het niet zo dat Ymere onze adviezen dan moet overnemen, maar ze moet wel het gesprek met de huurdersorganisatie aangaan.

Wat vinden we hiervan?

Nu is het voor een vrijwilligersorganisatie best pittig om voortdurend op de hoogte zijn van alle ins en outs van nieuw en veranderd beleid van deze verschillende partijen (nog los van de taak die HYA neemt om Ymere te wijzen op dingen die mis gaan, het op alle manieren helpen van bewonerscommissies om een sterke positie te krijgen, om de stem van de huurders op te halen en haar informatie- en communicatietaken!).
Het is één van de redenen dat we elk jaar een paar dagen stilstaan om over veranderd beleid te spreken, maar ook over de vraag: wat vinden wij hier van?

Ophalen van de stem!

Dit jaar hebben we lang gesproken over de nieuwe prestatieafspraken die er aan komen. Wat zijn de thema’s en wat wordt de inbreng van HYA? We hebben bovenal afgesproken om dit nog beter op te halen bij de bewonerscommissies én om bewonerscommissies te helpen de stem van hun achterban (de huurders) op te halen. Ook bij het maken van het werkplan 2023 stond dit op meerdere manieren centraal: hoe zorgen we ervoor dat we de stem van de huurders en de bewonerscommissies zo goed mogelijk ophalen?

Hoogtepunt

Om duidelijk te maken hoe lastig het kan zijn om de stem van ‘onder’ (huurder) via verschillende kanalen (bewonerscommissies, huurderskoepel, FAH) naar ‘boven’ te krijgen (gemeente, corporatie, rijk) deden we een bijzonder spel. We gingen met zijn allen in een reuzenrad, ieder in een eigen bakje. Iemand in het reuzenrad had een zin met een opdracht die hij door moest geven aan de volgende. Die moest het weer doorgeven aan de volgende et cetera. Beneden stond een van de bestuursleden. Hij moest de opdracht ontvangen van de laatste in het reuzenrad.

Dit was een chaotische maar hilarische opdracht. De opdracht: ‘Er ligt een opdracht in het bootje bij het konijn’ werd al snel: ‘Er ligt een broodje in de podcast’, ook waren er mensen bang dat we bootje moesten varen. Anderen pakte er een verpakt broodje van de lunch bij: ‘gaat het hierom?’.

Door een harde stem en een beetje valsspel werd de opdracht alsnog gehaald. Is dat exemplarisch voor hoe we de stem van ‘onder’ naar boven moeten brengen 😊 ?

 

Concrete resultaten van de beleidsdagen:

  • Werkplan met begroting 2023
  • Stappenplan inzet HYA op prestatieafspraken 2024-2028 (met veel aandacht voor ophalen stem van huurders / bc’s)
  • Concept leidraad positieve gesprek voor Managers Wonen Ymere
  • Basis voor een 5-jaren organisatie ontwikkelingsplan HYA

Tijdens beleidsdagen was er extra aandacht voor:

  • Prestatieafspraken: het proces én de inhoud. Verdelen van schaarste en waar liggen jullie prioriteiten?
  • Luisteren naar de achterban
  • De toekomst van HYA
  • Samenwerken met Ymere en BC’s
  • Werkgroepen en kennismanagement

 

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief