Interview Peter Weppner

Home 9 Interview Peter Weppner

Voorzitter HYA: Peter Weppner
Peter Weppner heeft per 1 december 2017 het HYA-voorzitterschap van Jan van der Roest overgenomen. Maak kennis met de nieuwe voorzitter.

Wat is jouw visie op de woningmarkt en wat kan HYA daarin betekenen?
Ik vind dat we het met de heer Blok als minister van Volkshuisvesting slecht getroffen hebben. Hij riep onlangs nog dat woningcorporaties op hun centen zitten, maar scheert daarbij alle corporaties over één kam. Ongeacht of ze nu in de Randstad zitten of in het Oosten van het land. Dat is slecht voor de sector. De verhuurdersheffing is te hoog voor de Randstad en zou afgeschaft of omgezet moeten worden in een investeringsheffing. HYA en Ymere kunnen gezamenlijk optrekken en de toekomstige minister duidelijk maken dat je met die verhuurdersheffing een andere kant op moet en van de eenheidsworst af moet.

Wat is grootste uitdaging in jouw nieuwe rol?
Mijn kennis bestrijkt slechts een deelgebied (met name duurzaamheid, onderhoud en renovatie, en de participatie van de huurders daarin), daarom is het goed als er meer specialistische kennis bij andere bestuursleden ligt. Bijvoorbeeld op het gebied van financiën, beleid en participatie. Zo kunnen we onze rol richting Ymere en huurders beter oppakken en een ondersteunende rol spelen voor onze koepel SHY. Gelukkig is de meerderheid van het bestuur het met me eens, dus in nieuwe jaar gaan we op zoek naar gespecialiseerde bestuursleden. Er is nog heel wat werk te doen de komende periode!

Is er in het Amsterdam van de toekomst plaats voor betaalbare huurwoningen?
Ja, sterker nog: in een grote gemeente als Amsterdam moét er ruimte blijven voor betaalbare huurwoningen. Een groot deel van de stedelijke bewoners in Nederland zit in een situatie waarin ze niet zelf kunnen zorgen voor een betaalbare en comfortabele woning. In het ideale geval kunnen corporaties investeren in sociale huurwoningen en woningen voor iets hogere inkomens. Maar voor corporaties in het Westen van het land zijn projecten in de sociale sector niet meer te financieren door de hoge verhuurdersheffing, maar ook omdat de gemeente de kassa ziet rinkelen en een te hoge grondprijs vraagt. Daar zou verandering in moeten komen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief