Jaarverslag 2019: We zijn gegroeid

In ons jaarverslag blikken we terug en leggen we verantwoording af.

2019 is het jaar dat HYA groter, sterker en professioneler is geworden, stap voor stap.
We hebben dit jaar ons bestuur uitgebreid met 5 aspirant-bestuursleden, we hebben een lijn ingezet om beter en interactiever samen te werken met verschillende stakeholders en we hebben meerdere beleidsprocedures geprofessionaliseerd. Omdat dit jaar zeer druk en roerig was door zowel de hevig woekerende wooncrisis als de totstandkoming van de meerjarige prestatieafspraken is het bestuur van HYA flink getest. Het was hard werken en het is duidelijk geworden waar er nu nog winst te behalen is. We zien dat we nog beter moeten samenwerken met alle belanghebbenden en we zien dat we nog een professionaliseringsslag te maken hebben. Maar we zien ook dat we in deze roerige tijden veel bereikt hebben. Aan de hand van doelstellingen die HYA zichzelf heeft opgelegd, kijken we of HYA zich langs de gewenste lijnen heeft ontwikkeld.

Lees hier het jaarverslag 2019 online

Huurdersorganisatie

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief