Jonge bewonerscommissie in actie

In 2017 is bewonerscommissie Eerste van Swindenstraat 51 – 81 opgericht door een groepje actieve bewoners. Sindsdien zijn er grote stappen gemaakt: er wordt meer onderhoud gepleegd, er is betere communicatie met Ymere en de bewoners onderling hebben veel meer contact. Tijd voor een interviewtje met de bewonersgroep uit de Dapperbuurt. We praten met de voorzitter: Larissa van Es.

Hoe is het idee ontstaan om deze bewonerscommissie op te richten?

“We merkten dat verbeteringen en onderhoud aan ons pand nodig waren en zagen het oprichten van een bewonerscommissie (bc) als kans om hierover met Ymere in gesprek te gaan. Als bc heb je meer mogelijkheden tot overleg en inspraak dan als individuele huurder, dit bood dus kansen!”

Hoe ging het oprichten van de bc precies in zijn werk?

“We hebben een periode geprobeerd om onze klachten bij Ymere kenbaar te maken. Dit liep erg moeizaam en we kregen van Ymere uiteindelijk het advies om een bc op te richten. We hebben toen contact opgenomen met HYA en zij hebben ons geholpen met het zetten van de eerste stappen.”

Wat zijn de verbeteringen die jullie wensten te bereiken?

“Eén van de belangrijke punten was achterstallig onderhoud en verbetering van de schoonmaak. Er was geen onderhoud gepleegd aan de gemeenschappelijke binnenruimtes van ons complex sinds de bouw eind jaren ’90. Daarnaast wilden we graag de communicatie met Ymere verbeteren en ook werken aan de veiligheid in ons complex.”

bewonerscommissie ymere

Alle bc-leden, inclusief de voorzitter en een van onze aspirant bestuursleden: Tatiana Rudenok


En wat hebben jullie tot nu toe bereikt?

“Inmiddels hebben verschillende onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden en ziet ons complex er weer een stuk verzorgder uit. Daarnaast hebben we de bewoners van ons complex om inspraak gevraagd en houden wij hen regelmatig op de hoogte van onze overleggen met Ymere. We merken dat dit een positief effect heeft op het contact van de bewoners onderling. Dankzij betere communicatie informeren de buren elkaar bijvoorbeeld als er ongewenste personen het complex binnenkomen.”

“We vinden duurzame bewonersinitiatieven een belangrijk onderwerp voor de toekomst”

Hoe ziet de toekomst er voor jullie bc uit?

“We hebben inmiddels direct contact met het schoonmaakbedrijf zodat we terugkoppeling kunnen geven over hun werkzaamheden. We hopen dat dit in de toekomst zal leiden tot steeds betere uitvoering hiervan. Ook hebben we nu elk half jaar een constructief overleg met de consulent gebiedsbeheer (Jannie van den Meerakker) en de wijkbeheerder (Vernon Julen). Tijdens deze overleggen worden wij geïnformeerd vanuit Ymere en kunnen we dingen die in ons complex spelen, bespreken. We vinden duurzame bewonersinitiatieven een belangrijk onderwerp voor de toekomst. Bij ons laatste overleg hebben we bijvoorbeeld ook besproken of er mogelijkheden zijn voor zonnepanelen of de uitbreiding van de gedeelde buitenruimte voor vergroening van het complex. Wat de mogelijkheden zijn, wordt nu onderzocht en we zijn heel benieuwd! We kijken positief naar de toekomst van onze bc.”

Heeft uw bewonerscommissie ook een leuk of interessant verhaal? Stuur toe! Of neem contact op, dan komen we u interviewen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief