Kostendelersnorm zorgt voor meer armoede en meer woningnood

De kostendelersnorm moet zo snel mogelijk verdwijnen. Het zorgt voor meer armoede en voor dakloosheid. Daarom is op 17 november een manifest gestuurd naar politiek en pers. Ook is er een petitie gestart door FNV.

De kostendelersnorm werd in 2015 ingevoerd en houdt in dat je minder bijstand krijgt als je met meerdere volwassenen in één huis woont. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager je uitkering.
Bij de kostendelersnorm telt het aantal huisgenoten vanaf 21 jaar mee voor de hoogte van iemands bijstandsuitkering. Hoe meer volwassenen onder hetzelfde dak, hoe lager de uitkering per persoon.
Het idee erachter is dat je kosten kunt delen als je samen een huishouden gaat vormen.  Onderzoek laat echter zien dat de financiële voordelen van samenwonen vaak veel te ruim worden ingeschat. Met als gevolg dat meer mensen in de armoede belanden.

Toenemende woningnood

En dat terwijl sinds 2015 de woningnood is toegenomen en het aantal daklozen fors is gegroeid. Als één van de oplossingen voor de wooncrisis wordt steeds genoemd: stimuleren dat mensen een woning delen. Maar door de kostendelersnorm is dit vaak niet te betalen voor mensen. Kinderen zijn nu na hun 21e jaar een dure kostenpost voor hun ouders. Veel (alleenstaande) ouders kunnen dan niet meer rondkomen van hun bijstandsuitkering, met als gevolg dat óf armoede en schulden toenemen óf dat de kinderen uitgeschreven worden.
Sinds de invoering van de kostendelersnorm is er een grotere uitstroom zichtbaar uit huishoudens met een bijstandsuitkering van jongeren in het jaar waarin ze 21 jaar worden. Dit blijkt uit een onderzoek dat Significant APE heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Toegenomen dakloosheid

Door diezelfde wetgeving kunnen ook oudere mensen die door scheiding of armoede dakloos zijn geworden, niet intrekken bij vrienden of bekenden.  Al vaker hebben instanties voor maatschappelijke opvang, de Armoede Alliantie, de Ombudsman en vele anderen gewezen op het verband tussen de toegenomen dakloosheid en deze kostendelersnorm.
Gemeenten hebben de wettelijke bevoegdheid om in schrijnende gevallen af te wijken van de norm maar dit gebeurt heel weinig bevestigt een rondvraag van onderzoek-platform Argos.

Manifest

Daarom hebben vele organisaties hun krachten gebundeld om in een Manifest de regering op te roepen de kostendelersnorm af te schaffen. HYA ondersteunt deze oproep van harte. En HYA heeft de petitie ondertekend van de FNV en andere organisaties om de kostendelersnorm uit wet te krijgen.

Lees door

kostendelersnorm

Ondertekend door

Het manifest van 17 november is ondertekend door KBO-PCOB, FNV, Landelijke Cliëntenraad, Protestantse Diaconie Amsterdam, Woonbond, Vereniging Sociale Advocatuur Nederland (VSAN), Stichting Zwerfjongeren, Valente, Netwerk Organisaties voor Oudere Migranten, Stichting De Tussenvoorziening, Armoedecoalitie Utrecht, Burgerkracht De Pijler, Noortje van Lith (activiste voor mensen met een arbeidsbeperking), Anja Eleveld (universitair docent Staats- en Bestuursrecht), Bureau Straatjurist, MDHG (belangenvereniging druggebruikers), Daklozenvakbond, Straatalliantie Amsterdam, Vereniging Stille Armoede Zaanstad , Rotterdamse Sociale Alliantie, Bijstandsbond, Stichting ATD Vierde Wereld, Stichting Werkplaats COMO, Stichting Urgente Noden Nederland

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief