Laadpalen in parkeergarages: brandveilig?

 

De opkomst van elektrische auto’s zal niemand zijn ontgaan, niet alleen door de aanwezigheid van auto’s in het straatbeeld maar ook de laadpalen die in grote getalen worden aangelegd. Ook in veel parkeergarages zijn in de afgelopen jaren laadpalen geïnstalleerd. Tegelijkertijd komen veel zorgen naar boven over laadpalen als het gaat om de brandveiligheid. Voor bewoners is het van belang om duidelijkheid te krijgen of de parkeergarage van hun woning voldoet aan voldoende brandveiligheidsmaatregelen. 

Laadvoorzieningen voor elektrische auto’s zullen in de komende jaren alleen maar toenemen. De verwachting van het kenniscentrum voor elektrisch vervoer ElaadNL is, dat in 2030, meer dan 25% van alle auto’s in Nederland elektrisch zal rijden. Om deze ontwikkeling te ondersteunen en tegemoet te komen aan aanvragen voor laadvoorzieningen, is in Amsterdam in 2021 op initiatief van de gemeente begonnen met de aanleg van laadpalen in parkeergarages van corporaties waaronder Ymere. Daarnaast nemen andere eigenaren in gemengde VvE-complexen zelf ook initiatief om laadvoorzieningen aan te leggen. Maar niet bij alle laadvoorzieningen is het duidelijk of aan alle brandveiligheidseisen is voldaan.

Brandveiligheid is van extra groot belang bij elektrische auto’s. Zo ontstaat er meer hitte bij de accu’s van deze auto’s waardoor de brand sneller overslaat naar andere auto’s en ontstaat er meer rook wat het optreden van de brandweer moeilijker maakt. De Brandweer geeft aan dat elektrische auto’s moeilijk te blussen zijn en dat goede manieren om dit te doen (zoals onderdompelen van een brandende auto in een container) ook moeilijk zijn uit te voeren in parkeergarages.

Daarom is Ymere in 2022 gestart met een inventarisatie van brandveiligheid van wooncomplexen en garagecomplexen. Het is van belang dat dit zo snel mogelijk duidelijkheid schept voor bewoners en dat overgegaan wordt tot maatregelen om brandveiligheid te verbeteren.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief