De Halve Wereld

Dan doen we het toch gewoon zelf?

Op 18 december 2013 werd in de Eerste Kamer het Woonakkoord (met de verhuurdersheffing) definitief aangenomen. Dat kon pas gebeuren nadat minister Stef Blok aan senator Adri Duivesteijn had toegezegd …