Leuke digitale ontmoetingen met bewonerscommissies

Bestuursleden en bewonerscommissieleden hebben op 25 augustus mooie digitale vergaderingen gehad. Omdat grote bijeenkomsten nog steeds niet plaats kunnen vinden, besloot Huurders Ymere Amsterdam (HYA) alle bewonerscommissies apart uit te nodigen voor een digitale ontmoeting met de bestuursleden uit hun regio.

‘We missen het contact met jullie enorm. De inhoudelijke discussies, de verhalen waar jullie mee bezig zijn en natuurlijk de borrels met zijn allen!’ In een per mail verzonden filmpje vertelde het bestuur van HYA dat het de directe contacten met huurders mist. En dat ze een andere manier had bedacht om samen te komen met de achterban. Aangesloten bewonerscommissies die dat wilden konden een afspraak maken om digitaal af te spreken met bestuursleden.

Leuke, ongedwongen gesprekken

Er waren 5 bewonerscommissies die dat interessant vonden, uit verschillende delen van de stad. Dus waren er 5 digitale vergaderingen. En al is dat niet overdonderend veel: het was een mooie avond waar contacten zijn aangehaald en inhoudelijke zaken zijn besproken.

“Het waren leuke, ongedwongen gesprekken en wij weten hierdoor wat er bij de bewonerscommissies speelt,” vertelt Tiene Sanmoestaman, bestuurslid van HYA. De andere bestuursleden beamen dit. In deze rare tijden is dit toch een manier om persoonlijk contact te hebben. Iedereen vond het voor herhaling vatbaar. We hopen dat er dan nog meer huurders meedoen!

Besproken punten

participatie huurders

Uit uitnodigingsfilmpje HYA

De punten die zijn besproken:

 • Klachten over Ymere
 1. Omgang met klachten
 2. Slecht geïnformeerde servicedesk
 3. Problemen met aannemers en aanspreekpunt (fouten geconstateerd en daarna neemt niemand verantwoordelijkheid)
 4. Gebrekkige communicatie
 5. Ymere verstrekt geen mutatielijsten, ondanks dat dit met HYA wel is afgesproken
 • Een bewonerscommissie was door Ymere uitgenodigd om een presentatie bij te wonen over duurzaamheid. Daar werd veel goede informatie gegeven
 • Verkoop van sociale huurwoningen
 • Lang leegstaande woningen
 • Nieuwsbrieven die zijn verstuurd door bewonerscommissies (die ontvangt HYA altijd graag)
 • Verstopte dakgoten
 • Verbeteren van de leefbaarheid

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief