Loden leidingen, wat doet HYA?

De hoge concentratie lood in leidingwater heeft hoge prioriteit voor huurdersorganisatie HYA. Graag vertellen we wat wij op dit moment doen om de belangen van de gedupeerde bewoners in Amsterdam te behartigen.

Zodra we de berichten over de hoge concentraties lood in het leidingwater vernamen, zijn we het gesprek aangegaan met Ymere over de kwestie. Daarna zijn we in contact gekomen met de verenigde gedupeerde bewoners in Amsterdam Noord (huurders en eigenaar-bewoners). Ook krijgen we de signalen door van gedupeerde bewoners via Stichting !Woon. die bewoners in Amsterdam Noord ondersteunt.

Meten, huurkorting en planning

Met de informatie die we vanuit verschillende kanten krijgen, kunnen we de goede vragen stellen aan Ymere. We hebben een tijdelijke werkgroep geformeerd die zich verdiept in de kwestie. En we hebben een flink aantal vragen gesteld aan de directie van Ymere. Volgende week zit HYA aan tafel met Ymere en verwachten we antwoorden te krijgen. De vragen gaan onder meer over de manier van het meten van het loodgehalte in het water, over huurkortingen en andere (mogelijke) regelingen. En natuurlijk over de planning en de wijze van aanpak.

Zodra dit gesprek is geweest, zullen we er hier op deze website verslag van doen.

Houd ons op de hoogte

Tot slot willen we graag iedereen oproepen om vragen en praktijkverhalen -ook- naar HYA te sturen. Wij zullen ze bespreken met Ymere. Mail info@www.hya.nl.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief