LSA: Buurtbudget voor energiebesparing tot 5000 euro

Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners (LSA bewoners) biedt een budget aan ter ondersteuning van buurtactiviteiten rondom energiebesparing. Het BuurtBespaarBudget is bedoeld om bewonersinitiatieven, lokale netwerken, buurthuizen of wijkpunten de mogelijkheid te geven om een project of acties te financieren die buurtbewoners kunnen helpen de energierekening omlaag te brengen. En zo mensen te bereiken die daar het meest profijt van kunnen hebben. De subsidie aanvragen kan tussen 6 juli en 14 september. 

Voor meer informatie, de voorwaarden en de aanvraag kunt u terecht op de website van LSA bewoners: https://www.lsabewoners.nl/2023/07/vraag-nu-een-buurtbespaarbudget-aan/

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief