15-02 – Meedenken met de gemeente over het isolatieplan?

HYA ontving een ‘Save de Date’ uitnodiging van de gemeente Amsterdam om mee te denken over ‘het isolatieplan’. Het is een bijeenkomst gericht op bewoners(organisaties) met een focus op verduurzaming en er stond dat we het mochten doorgeven aan geïnteresseerden. Daarom delen we deze uitnodiging graag met u! 

De uitnodiging van de gemeente Amsterdam:

Graag nodigen we u uit om met de gemeente Amsterdam mee te denken over het Isolatieplan. Veel Amsterdammers nemen al maatregelen om hun woning energiezuiniger te maken. De gemeente ondersteunt Amsterdammers daar op verschillende manieren bij én werkt daarnaast aan een toekomstgericht plan over het beter isoleren van woningen in Amsterdam op de lange termijn. Tijdens de bijeenkomst krijgt u informatie over het Isolatieplan en gaan we graag met u in gesprek over uw ervaringen, kennis en ideeën, waardoor we het plan nog beter kunnen maken.

Aanmelden via het volgende formulier: https://forms.gle/vrhs41H9bdQjh6EV6 

Programma bijeenkomst Isolatieplan – Gemeente Amsterdam

Praktische informatie

• 15 februari 2023
• MidWest, Cabralstraat 1, 1057 CD Amsterdam
• 19.00 – 21.30 uur, inloop vanaf 18.30 uur
• Genodigden: bewonersorganisaties met focus op duurzaamheid

Programma

Deel 1: Presentaties en vragen
19.00-19.15 Welkom en kennismaking – door Danielle Driessen (host) – Plenair en aan tafel
19.15 – 19.40
Presentaties
• Roben Gort, beleidsadviseur Wonen gemeente Amsterdam over de doelstellingen van
het Isolatieplan en de vraag voor vanavond
• Ingrid Giebels, adviseur van Over Morgen over de opzet van het onderzoek voor het
Isolatieplan
• Gelegenheid voor het stellen van vragen

Deel 2: Adviestafels
19.45-20.45
Centrale vraag: Wat is vanuit jouw perspectief het beste advies aan de
gemeente om de isolatieopgave te versnellen? Adviestafels over:
Thema 1: Ongelijk investeren voor gelijke kansen
De gemeente Amsterdam wil het isolatietempo van woningen in de stad versnellen. Inzet
hierbij is het motto: “Ongelijk investeren voor gelijke kansen”. We willen vooral eigenaren
en bewoners helpen die ondersteuning bij energiebesparing het meeste nodig hebben. De
vraag is: hoe kunnen we in het Isolatieplan keuzes maken, zodat de ondersteuning bij
verduurzaming terecht komt bij diegenen die dit het meeste nodig hebben?
Thema 2: Ondersteuning aan Amsterdammers, hoe dan?
De gemeente gaat geen woningen isoleren, dat gaan de woningeigenaren zelf doen. Hoe
kunnen we als gemeente, samen met jullie, met informatie, advies en ondersteuning
mensen activeren tot het isoleren van hun woning?

Thema 3: Koppelkansen
Het isoleren van woningen is belangrijk, maar er zijn ook andere opgaven die urgent zijn.
Onderhoud van woningen, circulair en natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, sociale
duurzaamheid en een leefbare buurt om er een paar te noemen. Welke koppelkansen
kunnen we meenemen in de isolatieopgave en wat is daarvoor nodig?

Delen van de adviezen
20.45-21.15 Plenair delen van de adviezen, reactie van de gemeente en afsluiting.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief