Nieuw puntensysteem sociale huurwoningen

Er is vanaf 16 januari 2023 een nieuw systeem voor de verdeling van sociale huurwoningen. Er gaat gewerkt worden met 4 soorten punten. Er komt een online balie voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten. We leggen het in dit artikel uit.

De invoering van het nieuwe puntensysteem is een grote wijziging. De corporaties zijn verantwoordelijk voor alle wijzigingen die gedaan zijn in WoningNet en Woonmatch. De gemeenten hebben een online balie gebouwd voor de aanvraag van situatiepunten en startpunten.

Het nieuwe puntensysteem

In het nieuwe systeem moeten mensen die dringend een huis nodig hebben, beter aan bod komen.
Het nieuwe systeem werkt met punten. Er zijn vier soorten punten: wachtpunten, zoekpunten, situatiepunten en startpunten. Wachtpunten bouwt u jaarlijks op: 1 wachtpunt per jaar. Zoekpunten bouwt u op met actief zoeken. Voor situatie- en startpunten gelden voorwaarden. Kwijtraken van punten is ook mogelijk.

Wachtpunten

Wachtpunten zijn er voor iedereen met een inschrijving bij WoningNet Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland. Ieder jaar wordt er 1 wachtpunt opgebouwd. Op 16 januari 2023 wordt de inschrijftijd automatisch omgezet naar wachtpunten
Lees meer over Wachtpunten.

Zoekpunten

Ook gaat het lonen om veel te zoeken. Door meer te zoeken kunnen extra punten worden opgebouwd.
Zoekpunten zijn er (net als wachtpunten) voor iedereen. Iedereen kant maximaal 30 zoekpunten opbouwen. Dat doet u door vier of meer keer per maand te reageren op woningen. Met vier of meer reacties bouwt u 1 zoekpunt per maand op.
Lees meer over Zoekpunten.

Situatiepunten

Bepaalde groepen huishoudens in dringende omstandigheden kunnen naast actief zoeken ook nog situatiepunten krijgen. Het zijn extra punten die u naast wachtpunten en zoekpunten kunt opbouwen. Situatiepunten vraagt u aan bij de online balie www.vraagpuntenaan.nl. Dat kan vanaf 16 januari 2023. Dan wordt ook gekeken of u aan alle voorwaarden voldoet. In vier gevallen kunnen deze extra punten aangevraagd worden.

Voor woningzoekenden die:

  • uit elkaar gaan en kinderen hebben
  • met het gezin inwonen bij iemand anders
  • tussen de 18 en 35 jaar zijn en in een pleeggezin of gezinshuis wonen
  • tussen de 18 en 35 jaar zijn en een Wmo-ondersteuning hebben

Lees meer over situatiepunten.

Startpunten voor jongeren

Amsterdam en Zaanstad starten een experiment voor jongeren met een jongerencontract. Zij krijgen tien startpunten toegekend als ze na afloop van hun contract geen nieuwe woning kunnen vinden. Heeft de jongere een halfjaar vóór het jongerencontract afloopt nog geen nieuwe woonruimte? Dan kunnen ze startpunten aanvragen. Dat zijn 10 extra punten waarmee de kans op het vinden van een woning beter wordt.
Lees hier meer over Startpunten voor jongeren.

Punten kwijtraken

Het is ook mogelijk geworden om punten kwijt te raken. Meestal is dat 1 zoekpunt. Maar er zijn ook situaties waarin alle zoekpunten en situatiepunten kwijt kunnen raken. Jongeren kunnen ook startpunten kwijtraken. Wachtpunten raakt u niet kwijt. Die worden alleen afgebouwd als u een nieuwe woning heeft gevonden via WoningNet Stadsregio Amsterdam of Woonmatch Waterland. Dan worden al uw punten afgebouwd naar nul. Voor mensen die gebruik maken van de Overgangsregeling vervallen woonduur gelden andere voorwaarden.

Lees meer over afbouw punten.

Opgebouwde inschrijftijd

Inschrijftijd die mensen nu hebben, worden straks omgezet in wachtpunten. Een jaar inschrijftijd bij WoningNet en/of Woonmatch levert straks één punt op. Er is geen maximum voor het aantal wachtpunten dat opgebouwd wordt. Wachtpunten blijven behouden totdat iemand gaat verhuizen. Of tot 2030. Dan stopt de overgangsregeling vervallen woonduur helemaal.
Lees hier meer over de Overgangsregeling vervallen woonduur.

Meer lezen:

Ga na de website socialewoningzoeken.nl voor alle informatie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lees meer nieuws van HYA

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief