Nieuw voorstel verdeling sociale huurwoningen

15 gemeenten en 14 corporaties in de regio’s Amsterdam, Amstelland-Meerlanden en Zaanstreek-Waterland  willen de woonruimte anders gaan verdelen. Ze werken aan een nieuwe woonruimteverdeling. Er ligt nu een voorstel op hoofdlijnen. Belangrijkste wijziging is dat de inschrijfduur niet meer de enige manier is om punten te krijgen. 

Er zijn te weinig sociale huurwoningen. Het verhaal is bekend: er zijn ongelofelijk lange wachtlijsten en er is te weinig doorstroming.  Hoe zorg je ervoor dat er meer doorstroming komt en dat mensen die het echt hard nodig hebben een woning kunnen vinden?

Met deze vragen gingen corporaties en gemeenten aan de slag. Met behulp van enquêtes (resultaten van de enquête vind je hier), discussieavonden en raadconsultaties kwamen ze tot een voorstel op hoofdlijnen.

Verschillende soorten punten
Het nieuwe systeem werkt met verschillende soorten punten. Het gaat om wachtpunten (inschrijfduur), zoekpunten (de mate waarin iemand actief zoekt naar een woning) en spoedpunten. Spoedpunten worden toegekend bij drie omstandigheden: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Met deze wacht-, zoek- en spoedpunten bouwen woningzoekenden een totaal aantal punten op. Daarmee wordt hun plaats op de ranglijst bepaald. Je kunt een deel van je punten ook weer kwijtraken:  als je niet op komt dagen bij een bezichtiging of je weigert 3 keer een woning raak je je zoek- en spoedpunten weer kwijt. Hieronder op de infographic vind je meer informatie. Het volledige plan vind je hier. 

Hoe nu verder?
Het voorstel op hoofdlijnen gaat nu in de 15 raden worden besproken en verder worden uitgewerkt en eventueel aangepast op basis van de reacties. Daarna wordt het aangeboden aan de colleges van B&W. Aan de colleges wordt verzocht het voorstel vrij te geven voor inspraak. Dat is het moment dat bewoners kunnen laten weten wat zij vinden van dit voorstel. HYA zal hier aandacht aan besteden op de website.  Als daarna alle gemeenteraden instemmen kunnen de nieuwe toewijzingsregels naar verwachting in de eerste helft van 2021 van kracht worden.

woonruimteverdeling

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief