Bewoners in nieuwbouwcomplex schrokken zich rot toen ze de eerste afrekeningen kregen

Eind 2019 is het nieuwbouwcomplex ‘De Berend’ in Amsterdam Noord opgeleverd. Net als in andere nieuwbouwwijken is er geen gas, maar verwarming via een moderne WKO installatie (Warmte Koude Opslag). Dit is een duurzaam systeem, met vloerverwarming op lage temperatuur. Helaas schrokken veel nieuwe bewoners zich rot toen ze de eerste afrekeningen kregen. Sommigen moesten onverwacht honderden euro’s bijbetalen. De bewoners verenigden zich met ondersteuning van Huurders Ymere Amsterdam (HYA) in een bewonerscommissie. Daarna trokken ze aan de bel bij Ymere, bij de warmteleverancier en bij Stichting !Woon. Want hoe voorkom je dat, zo’n hoge afrekening in een goed geïsoleerde woning?

Dit artikel is een licht bewerkte versie van een artikel van STICHTING !WOON

Tarieven uit de Warmtewet

Bij een aansluiting op een WKO-installatie ben je als consument, net als bij stadswarmte, afhankelijk van één vaste leverancier. In dit geval ‘Warm aan het IJ’. De Warmtewet regelt wat de leverancier mag vragen. Toen de huurders aanklopten bij !Woon, checkte zij of de gehanteerde tarieven onder de maximaal vastgestelde tarieven uit de Warmtewet bleven. Dat bleek zo te zijn. Energieleverancier Warm aan het IJ hanteert 100% van de maximaal toegestane tarieven. Dat doen niet alle leveranciers van warmte.

Vastrecht

nieuwbouwcomplex de berend

Bij de opening

Toen de afrekeningen meer specifiek werden bekeken, viel op dat het vastrecht een grote kostenpost is in het geheel. Dat is op zich zo geregeld in de wet, maar bij relatief kleine appartementen zoals deze pakt dat voor bewoners nadelig uit. Hoe zuinig je ook stookt, vastrecht betaal je altijd helemaal.

Ook bleken op sommige afrekeningen de verbruikskosten opvallend hoog. Bewoners gaven ook nog eens aan dat de woningen, ook de kleinere, soms niet goed warm werden. Dan moesten ze de thermostaat wel hoger zetten, met extra kosten als gevolg. En bij hoge temperaturen in de zomer werd het soms juist erg fris in de woningen omdat het WKO-systeem dan ging koelen. Als reactie daarop kozen sommige bewoners er dan voor tussendoor de thermostaat hoger te zetten. Dat zie je terug in de rekening.

Klachten bewoners

De klachten van bewoners lagen allemaal min of meer in dezelfde lijn: de woningen bleven koud (sommige bewoners spraken ook van een koude trek) en de kosten hoog.

 • “Mijn vorige woning was veel slechter geïsoleerd maar ik kwam op veel lagere kosten uit.”

 • “Als ik slaap wil ik frisse lucht, dan doe ik de roosters open. In de ochtend is het dan vaak zo koud in de woning dat thuiswerken er niet meer in zit.”

 • “Het wordt zo koud door de roosters, dat ik liever ventileer door de voordeur open te laten staan.”

Huisbezoeken

Om een beter en objectief beeld te krijgen van mogelijke oorzaken besloot !Woon huisbezoeken af te leggen. Deze brachten veel duidelijkheid.

 • Via de roosters in de ramen komt frisse lucht naar binnen. Die glijdt langs het koude raam over de vloer de kamer in. Bij een traditionele radiator wordt die lucht meteen verwarmd en blijft dan hoog maar bij vloerverwarming op lage temperatuur gebeurt dat niet waardoor de lucht koud blijft en gelijk naar beneden zakt. Dat voelt als koude tocht. De combinatie van de roosters in de ramen en de vloerverwarming blijkt de grootste boosdoener.
 • De installatie brengt de temperatuur in de woningen in de zomer terug tot 18 graden. Dat voelt vrij koud als het buiten 30 graden is.
 • Bij een aantal woningen ontstaat een valse trek onder de toegangsdeur omdat er een grote kier in de dorpel zit. Hierdoor wordt het kouder in de woning.
 • Bij controle van het warm tapwater in de woningen blijkt dat in geen van de bezochte zeven woningen de vereiste 60 graden wordt gehaald.

 Adviezennieuwbouwcomplex

!Woon heeft op basis van deze conclusies diverse adviezen verwoord in een rapport. De voornaamste adviezen zijn:

 • Warm de koude lucht die door de roosters in de ramen komt op, bijvoorbeeld met een verwarmingstrip in de roosters.
 • Koel de woningen in de zomer niet te ver terug.
 • Herstel bij een aantal woningen de dorpel bij de toegangsdeur.
 • Voer een controle uit op het warme tapwater.
 • Zorg voor een handzame gebruikshandleiding: het bedienen van een WKO installatie is heel anders dan bij de traditionele CV die mensen doorgaans gewend zijn.

Een andere belangrijke constatering is dat bij deze kleinere woningen (sommige woningen zijn 47 m2) de vaste kosten van een WKO installatie erg hoog zijn. Het zou goed zijn als Ymere en de warmteleveranciers hier een oplossing voor kunnen vinden.

Hoe verder?

In een overleg tussen de bewoners, Ymere en Warm aan het IJ heeft !Woon haar rapport gepresenteerd. HYA werd daarbij van verschillende kanten op de hoogte gesteld van hetgeen dat overlegd werd en ze sluit bij gesprekken aan wanneer dat nodig is. De conclusies en aanbevelingen zijn uitvoerig besproken. Ymere gaat enkele gebreken die een negatieve invloed hebben op de werking van het WKO systeem in de woningen verhelpen. Natuurlijk zal HYA daar ook op toezien. Warm aan het IJ zal verder onderzoek gaan doen. De bewoners en !Woon blijven hierbij betrokken.

Heeft u vragen over hoge warmtekosten?

 • De afrekening van een warmteleverancier valt in principe onder het consumentenrecht. Via de website Consuwijzer beantwoordt de ACM veel vragen over warmtekosten. Kijk daar of de afrekening voldoet aan de regels.
 • Wanneer de afrekening rechtsreeks via de verhuurder komt, is het huurrecht van toepassing. De warmtekosten vallen dan onder de servicekosten. Kijk hier op de website van !Woon voor meer informatie.
 • Via een huisbezoek van de Energiecoach van !Woon kom je meer te weten over de mogelijkheden om energie te besparen en krijg je meteen gratis bespaarproducten. Vraag het huisbezoek hier aan.
 • Is er het vermoeden dat een gebrek aan de woning of de installatie een rol speelt, en komt u er niet uit met de verhuurder of leverancier, neem dan contact op met !Woon in uw wijk voor nader advies.
 • Neem uw huurdersorganisatie HYA ook mee in de communicatie! Wij zijn graag op de hoogte en ondersteunen bewonerscommissies én huurders bij het oprichten van bewonerscommissies.

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief