Nieuwe afspraken om schimmelwoningen aan te pakken

Vocht en schimmel in de woning zijn een bekend probleem voor veel huurders. Niet alleen ziet het er niet fris uit, het is ook schadelijk voor uw gezondheid. Als huurder is het belangrijk om dag in dag uit de woning te ventileren. Maar dit is niet altijd mogelijk, en zelfs wanneer huurders er alles aan doen om schimmel te voorkomen kan het probleem nog steeds opduiken. Daarom hebben de gemeente en corporaties nieuwe afspraken gemaakt om vocht en schimmel aan te pakken. Corporaties in Amsterdam, waaronder Ymere, gaan volgens de afspraken elke melding registreren en streven er naar om binnen 2 weken een vakman langs te laten komen om de woning te inspecteren.

Schimmels kunnen gezondheidsklachten veroorzaken of verergeren. Zo kunt u door schimmels last krijgen van keelpijn, ademhaling of benauwdheid. Als u last heeft van astma of een longziekte kunnen uw klachten erger worden. Vocht en schimmel in huis zijn bij veel woningen een probleem. Het is dus niet goed en niet gezond. Het is dus belangrijk om uw woning de hele dag door goed te ventileren. Dat moet door de bewoner(s) gebeuren, maar natuurlijk moet de ventilatie in huis ook goed werken en moet er geen sprake zijn van lekkage of doorslaand of optrekkend vocht. Veel problemen met vocht en schimmel hebben te maken met een bouwkundig gebrek. Het is daarom in veel gevallen niet alleen aan de huurders om dit zelf op te lossen, maar het is ook een taak voor de corporatie om huurders te helpen bij het vinden van een echte oplossing voor de problemen.

Vorige week zijn er nieuwe afspraken gemaakt voor schimmelaanpak in Amsterdam. Door deze aanpak hopen de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC), stichting !Woon, de GGD en de gemeente Amsterdam vocht en schimmelproblemen grondig aan te pakken. Volgens de afspraken gaan corporaties elke melding registreren en moeten meldingen sneller worden opgepakt: het streven is dat binnen twee weken een vakman langskomt om de woning te inspecteren. Dit betekent dat medewerkers van Ymere ook beter opgeleid moeten worden om schimmel op te lossen.

Ook wordt de energiebespaarservice van de gemeente, waarbij mensen van de gemeente langs de deuren gaan om energietips te geven, ingezet om te kijken of woningen met schimmel te maken hebben. Als dat zo is, wordt er meteen melding van gemaakt bij de corporatie.

HYA hoopt dat Ymere, net als andere corporaties, deze afspraken naleeft, zorgvuldig alle meldingen registreert en zo snel mogelijk een vakman langs stuurt om snel tot een oplossing te komen.

Huurt u van Ymere en heeft u last van schimmel? Op de website van Ymere staat hoe u contact kunt opnemen met medewerkers: https://www.ymere.nl/ik-huur/reparaties-en-onderhoud/vocht-en-schimmel/vocht-en-schimmel-dat-lossen-we-samen-op/

 

Andere handige linkjes over schimmel:

Voor meer informatie over wat u zelf kunt doen aan schimmel en vocht, zie de website van gemeente Amsterdam: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/wonen/woningkwaliteit/check-hoe-u-vocht-en-schimmel-voorkomt/

Ook op de website van de GGD vindt u meer informatie over schimmels weghalen en voorkomen: https://ggdleefomgeving.nl/in-huis/schimmels-weghalen-en-voorkomen/

 

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief