Nieuwe huurverhoging Ymere 2020

Ondanks dat het, zeker nu, bij veel huurders niet gelegen komt, valt ook dit jaar het voorstel huurverhoging in de bus. Ook dit jaar heeft Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (waar HYA deel van uitmaakt) met Ymere intensief onderhandeld over de huurverhoging. Wat wordt de huurverhoging voor de Ymere-huurders?

Bron van deze tekst is !Woon, via deze link vind je ook de huurverhogingen van andere corporaties

Sociale huurwoningen

Wat mogen corporaties vragen?

Allereerst is het belangrijk om te weten wat Amsterdamse corporaties mogen vragen. Ze mogen over het gehele bezit van sociale huurwoningen een gemiddelde verhoging van 3,1% vragen. De landelijke regel voor woningcorporaties is een huursomstijging van maximaal de inflatie. Maar in gebieden waar veel investeringen nodig zijn, mag dat één procent hoger liggen. In Amsterdam hebben gemeente, corporaties en huurdersorganisaties afgesproken dat laatste tot een half procent te beperken. De huursomstijging is dus inflatie 2,6% + 0,5% = 3,1,% verhoging over het hele bezit in 2020.

De inflatie over 2019 is een procent hoger dan het jaar ervoor, waardoor de huurverhoging gemiddeld ook hoger uitvalt dan vorig jaar. Dit zorgt ervoor dat de stijgingen behoorlijk fors kunnen zijn.

Binnen deze kaders kan elke corporatie een eigen invulling geven aan de huurverhoging. Het ene type woning iets meer, het andere iets minder, als de gemiddelde verhoging over het hele bezit maar beperkt blijft tot maximaal 3,1%. Minder mag ook, dat doet Ymere dan gelukkig ook.

Ymere komt uit op een stijging van 2,6 % en dat is de laagste stijging van de Amsterdamse corporaties.

Wat is toegestaan per woning?

Maximale huurverhoging per woning
Onzelfstandige woning : 4,1 %
inkomen onder  €43.574 : 5,1%
inkomen boven €43.574 : 6,6 %

Geen extra inkomensafhankelijke huurverhoging voor:
• Huishoudens met een inkomen lager dan € 43.574
• Huishoudens waarvan een lid de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt
• Huishoudens vanaf 4 personen
• Huurders van onzelfstandige woningen
• Huurders met een relevante indicatie of WMO- of WVG-beschikking

Wat doet Ymere in Amsterdam?

Het belangrijkst in het beleid is: hoe hoger de huur voor mensen met een lager inkomen, hoe lager de huurverhoging. Je kunt hieronder zien hoe dit uitpakt.

klik op het plaatje om het groter te maken.

huurverhoging Ymere

Amsterdams Woonlastenakkoord

Zoals je in onderin het plaatje kun lezen, past Ymere het Amsterdamse Woonlastenakkoord toe. Dat is een set afspraken voor mensen met lage inkomens, gemaakt door huurdersorganisaties, gemeente en corporaties.
Nadat deze afspraken zijn gemaakt kwam er een landelijk Woonakkoord tussen de Woonbond en Aedes, de landelijke koepel van woningcorporaties. Daarin staat dat lokaal afgeweken kan worden van de landelijke afspraken. Dus in Amsterdam gelden de Amsterdamse afspraken. Soms zijn die gunstiger dan de landelijke afspraken, maar soms ook niet, lees hierover in dit artikel. In die gevallen adviseert Stichting !WOON huurders om de corporatie te verzoeken de landelijke afspraken toe te passen.

Bezwaar maken kan lonen

De verhoging is een voorstel. Dat hoeft een huurder niet altijd te accepteren. Een te hoog percentage, niet voldoen aan de voorwaarden of voor 1 juli bij de verhuurder gemelde onderhoudsgebreken kunnen reden zijn om bezwaar te maken. Bezwaar kan zeker de moeite lonen. We verwijzen u graag naar !WOON die onder meer een digitale huurverhogingscheck heeft gemaakt.

Vrije Sector-woningen

Bron van deze tekst is Ymere

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat. De huurverhogingsbrief krijgt u later dan de huurders in de sociale sector. Ymere stuurt iedereen vóór 1 juni een brief over de huurverhoging. In de meeste huurcontracten staat dat uw huur ieder jaar met minimaal 2% stijgt.

In uw huurcontract staat hoe prijsindexcijfers gebruikt worden om de huurverhoging vast te stellen. U kunt die cijfers terugvinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij twijfel over sociaal of vrije sector

In de eerste zes maanden van een nieuw huurcontract kunt u de Huurcommissie vragen om te toetsen of uw woning niet eigenlijk in de sociale sector hoort. Als de de huurprijs op basis van het puntenstelsel op of onder de huurgrens ligt, dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs. Informatie hierover leest u op de website van de Huurcommissie.

Anders dan sociale sector

Het puntensysteem en de maximale huurprijsgrens gelden alleen voor sociale huurwoning en niet voor de vrije sector Alleen als dat duidelijk in uw contract staat, kunt u de Huurcommissie inschakelen als u het niet eens bent met Ymere. U kunt wel de kantonrechter inschakelen. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als er een hoger percentage of prijsindexcijfer gebruikt wordt dan er in het huurcontract staat

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een link naar een Ymere-pagina met enkele veelgestelde vragen, onder meer over huurverhoging en vrijesectorwoningen: https://ontmoet.ymere.nl/editie-4/8-vragen-over-de-huurverhoging/

Betalingsproblemen

Ymere heeft laten weten dat ze zich realiseren dat dit financieel een moeilijke tijd kan huur coronazijn voor onze huurders. Daarom hebben ze verschillende regelingen voor huurders die door de coronacrisis moeite hebben om hun huur te betalen. Huurders die betalingsproblemen hebben kunnen hierover met Ymere contact opnemen. Zolang de huidige maatregelen gelden vinden er ook geen ontruimingen plaats. Ymere kijkt samen met andere corporaties hoe ze dit, ook op langere termijn, op basis van maatwerk zo goed mogelijk voor onze huurders kunnen oplossen.

Zie ook deze link

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief