Nieuwe kandidaat bestuursleden

Ons bestuur is een stuk groter geworden dit jaar.  In een brief deden we een oproep om bestuursleden te vinden. Uit vele tientallen reacties kozen we een aantal kandidaat bestuursleden. Deze vijf bestuurders hebben zich nu aangesloten. Natuurlijk worden de kandidaten nog officieel aan de bewonerscommissies voorgesteld op de Stichtingsraad van Huurders Ymere Amsterdam. Maar ook hier willen we ze vast kort aan u voorstellen. We proudly present:


“Tegen de uitverkoop, afbouw en commercialisering van Amsterdamse sociale huisvesting”

Jarek Majchrowicz uit  Westerpark / Oud West

“Ik werk als toezichthouder voor de GGZ Reclassering , dat doe ik al 27 jaar. In het verleden heb ik diverse bestuursfuncties gehad bij een Amsterdamse woningcorporatie.
Ik heb mij bij HYA aangesloten, want HYA  is in mijn ogen ( als bewoner van een Ymere wooncomplex )  het enige professionele, krachtige en strijdlustige orgaan dat huurders vertegenwoordigt en opkomt voor de  belangen van de Amsterdamse huurders bij Ymere.

Positieve veranderingen

Gezamenlijk met het HYA bestuur en de bewonerscommissies wil ik mij inzetten tegen de uitverkoop, afbouw en commercialisering van Amsterdamse sociale huisvesting. Tevens wil ik mij extra inzetten voor de bewaking en vergroting van de veiligheid in onze directe woonomgeving. Het terugdringen van de criminaliteit in onze woonwijken moet niet alleen een wens of droom zijn.  Het is voor elke bewoner van ons Amsterdam een burgerrecht en burgerplicht.
Samen zijn wij sterk en samen hebben wij veel meer invloed op de positieve veranderingen.”


“Ik vind sociale woningbouw erg belangrijk”

Jan Immerman uit Zuidoost

“Ik was financieel adviseur voor de gemeente Amsterdam, en ik ben nu gepensioneerd. Ik heb me voor de gemeente bezig gehouden met zaken als planning en control, jaarbegrotingen en dergelijke. Naast mijn reguliere  baan zette ik mijn financiële kennis veel in voor vrijwilligerswerk. Van het opstellen tot een begroting en een jaarrekening, tot het inrichten van de financiële administratie en pakketten of het geven van investeringsadviezen: ik heb het voor verschillende organisaties gedaan.

Speculanten
Ik ben als vrijwilliger onder meer actief in Zuidoost: via Venzo. Via hen hoorde ik ook dat HYA een bestuurslid nodig had. Ik heb in het verleden in het bestuur van een woningcorporatie gezeten, daarbij heb ik me ooit actief ingezet om speculanten tegen te gaan op de Amsterdamse woningmarkt. Ik vind (het behoud van) sociale woningbouw erg belangrijk.

Graag zet ik mijn kennis en kunde in om Huurders Ymere Amsterdam te versterken.”


“Belangenbehartiging in een snel veranderende maatschappij”

Siewdat Badloe uit Slotermeer

“In het leven is het steeds keuzes maken, vandaar dat ik op dit ogenblik, na een korte onderbreking in mijn werkzame loopbaan, specifiek werk aan een carrière-switch. Als een vergunningverlener bij een gemeente, bij de meeste mensen bekend als bouw- en woningtoezicht, heb ik bijna 26 jaren met veel plezier werkzaamheden verricht, waarbij vaktechnische kennis steeds werd gecombineerd met juridische en bestuurlijke aspecten.

Ik ben een sociaal bewogen persoon en heb naast mijn werk altijd al een belangrijke bijdrage geleverd aan de sociale en maatschappelijke ontwikkelingen in mijn woonwijk en/of stadsdeel. Ik ben voorzitter van een stichting: baharo-ki-pehtjaan.

Deze nieuwe uitdaging voor mij sluit dan ook goed aan op een politieke carrière die ik jaren geleden, voor een periode van vier jaar, in Amsterdam had als fractievoorzitter en raadslid voor een bekende landelijke politieke partij.

Ik wil zeker voor een langere tijd als vrijwilliger een actieve bijdrage leveren om de doelstellingen van de organisatie te helpen realiseren, waarbij voor mij de publieke sector leidend is. Behorend tot de nieuwe lichting bestuursleden hoop ik waardevolle c.q. nieuwe input voor de organisatie te kunnen leveren.

En in een snel veranderende moderne maatschappij, zal ik voor de specifieke belangenbehartiging van huurders, wat in lijn ligt met mijn genoten bouwtechnische opleidingen, een grote waarde kunnen vervullen.”


“Ik bied een luisterend oor, begrip en inzet”

Audrey Hiwat  uit Oostzanerwerf: Amsterdam Noord

“Ik heb 12,5 jaar als financieel medewerker gewerkt bij woningcorporatie Ons Belang, dat heet tegenwoordig Eigen Haard.

Ik huur al 28 jaar bij Ymere, daardoor heb ik veel ervaring opgebouwd als huurder. Tevens ben ik 12,5 jaar werkzaam geweest bij een woningbouwvereniging. Ik ben daarom van mening dat ik van toegevoegde waarde kan zijn bij huurdersorganisatie HYA . Ik kan met mijn kennis en ervaring alle aspecten van beide kanten bekijken.

Voor de Ymere-huurders zou ik het volgende willen betekenen: een luisterend oor, begrip en inzet.”


“Ik wil de problematiek van huurders in kaart brengen’

Gilmore Schultz uit Osdorp

“Ik ben sinds  2017 werkzaam als Centralist Meldkamer bij de Afdeling Toezicht Handhaving Openbare Ruimte (THOR). Mijn taak is om vanuit de meldkamer de Handhaving in de binnenstad aan te sturen, en de meldingen die worden doorgegeven in onze computersystemen te verwerken. Tevens moet ik meldingen aannemen van burgers m.b.t. voertuigen die fout geparkeerd staan, deze worden dan door de kraanchauffeur versleept.

Steeds drukker

Vanaf 1 oktober ga ik beginnen aan mijn nieuwe uitdaging binnen de Gemeente als Regisseur op de afdeling  Actie Service Centrum. De stad wordt steeds drukker. De overlast neemt toe. Als regisseur op het recent opgerichte Actie Service Centrum ben ik de spin in het web in het ontvangen en de opvolging van signalen en meldingen van overlast in de openbare ruimte.

Ik heb me bij Huurders Ymere Amsterdam aangesloten omdat ik mij graag wil sterk maken voor de Ymere-huurders.  Ik hoop dat ik de problematiek in kaart kan brengen waar de Ymere-huurders mee te maken hebben. Daarnaast heb ik de ambitie ervoor te zorgen dat Ymere deze problematiek ook echt gaat oppakken.”

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief