Nieuws

participatie corona

Ymere en participatie in corona-tijd

Bewoners kunnen zich moeilijk organiseren in deze tijd. Dat hebben ze wel nodig om invloed te hebben tijdens sloop / nieuwbouwtrajecten. Dit levert nu problemen op. Vanuit verschillende kanten hebben …

huur corona

Huur betalen in crisistijden

Waarom wordt de huuraanpassing nu doorgevoerd, mensen hebben het financieel zwaar? Dat is een vraag die we veel horen nu. Uw huurdersorganisatie heeft deze vraag gesteld aan de corporatie. In …

Nieuwe huurverhoging Ymere 2020

Ondanks dat het, zeker nu, bij veel huurders niet gelegen komt, valt ook dit jaar het voorstel huurverhoging in de bus. Ook dit jaar heeft Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (waar HYA …

Digitaal Energiecafé van de Woonbond

De Coronacrisis schopt ons leven aardig overhoop. Iedereen moet zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. Voor de Woonbond geldt dat ze plannen die ze hadden moeten veranderen. Eén van die …