Nu 10 miljard verhuurderheffing: minister ziet het probleem niet

De verhuurderheffing blijft oplopen. De koepel van woningcorporaties Aedes houdt een teller bij. Afgelopen zondag passeerde de teller de 10 miljard euro. 10 miljard euro belasting op sociale huurwoningen. Uit een evaluatie blijkt dat deze ‘huurdersbelasting’ ervoor zorgt dat er minder huizen worden gebouwd in tijden van woningnood en dat sociaal huurders hogere lasten hebben. De minister heeft laten weten dat ze geen acuut probleem ziet.

 We raken steeds verder weg van het ideaal van een brede, betaalbare en toegankelijke huursector. Dit blijkt onder meer uit de evaluatie naar het effect van de verhuurderheffing dat in opdracht van Aedes, Woonbond en VNG is gemaakt.

Deze extra belasting op sociale huurwoningen die in 2013 werd ingevoerd, pakt precies zo slecht uit als critici voorspelden. Al in 2016 kwam uit een onderzoek (ook in opdracht van Aedes Woonbond en VNG) naar voren dat de lasten vooral terechtkomen bij sociale huurders met een laag inkomen.

840 euro huurverlaging

In het recent verschenen rapport wordt een rekensom gemaakt wat corporaties met het geld van de verhuurderheffing tussen 2013 en 2023 zouden hebben kunnen doen:

  • Corporaties hadden ten opzichte van de huidige investeringsruimte twee keer zoveel nieuwbouwwoningen kunnen realiseren: dat wil zeggen ongeveer 93.500 extra woningen kunnen bouwen, of
  • Corporaties hadden hun huurders gemiddeld een 70 euro lagere huur kunnen bieden (een besparing per huurder / huishouden van € 840 per jaar).

Veel logischer is natuurlijk dat er met het bespaarde geld een combinatie was gemaakt van minder huurstijgingen, meer bouwen en meer verduurzaming.

Enorme woningnood en zware crisis

In tijden van een enorme woningnood, een verdubbeling van het aantal daklozen sinds 2009 en een zware aankomende economische crisis die de mensen met lage inkomens hard raakt, lijkt het een logische keuze om deze belasting op sociale huurwoningen op te heffen. Helaas ziet de minister het anders. Zij blijft herhalen dat er nu nog geen probleem is.

Geen acuut probleem

Minister Ollongren is dan ook niet van plan op korte termijn de verhuurderheffing aan te passen. Ze heeft haar evaluatie van de verhuurderheffing gepresenteerd (hier vindt u de aanbiedingsbrief en de rapportage). In haar brief zegt ze dat ze wel ziet dat de heffing gevolgen kan hebben voor de investeringen die de corporaties moeten doen, maar ze vindt het geen acuut probleem. Ze verwijst naar een al lopend onderzoek over de opgaven en middelen op middellange en lange termijn.

De teller loopt nog steeds door.

Veel tegenstanders

Huurders (verenigd in de Woonbond), corporaties (Aedes), de Nederlandse Gemeenten (VNG), en inmiddels ook Bouwend Nederland steunen de strijd tegen de verhuurderheffing. Daarnaast hebben onder meer vele economen, en wetenschappers, de meerderheid van de Tweede Kamer, en het Stedennetwerk (de G40) aangegeven dat ze grote bezwaren hebben tegen de belasting op sociale huurwoningen.

Ymere-perspectief

Om het in Ymere-perspectief te plaatsen: afgelopen jaar betaalde Ymere circa € 78 miljoen aan verhuurderheffing. Daar hadden ruim 400 woningen voor gebouwd kunnen worden of / en er had enorm kunnen worden geïnvesteerd in verduurzaming van de oudere woningvoorraad of / en er hadden minder of geen huurverhogingen doorgevoerd hoeven worden. De heffing voor Ymere loopt in de komende jaren op naar € 96 miljoen in 2024.

Triest

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) steunt de strijd tegen de torenhoge belastingen op sociale huurwoningen en vindt het triest dat de minister niet kan inzien dat het tijd is om sociale huursector in Nederland te ontzien. En om vol in te zetten op bouwen!

Wat is de verhuurderheffing?

Simpel gezegd: een belasting over sociale huurwoningen. Iets gedetailleerder: Verhuurders die meer dan 50 huurwoningen bezitten met een huurprijs tot de liberalisatiegrens (voor 2020: € 737,14) betalen een heffing over de WOZ-waarde van deze huurwoningen, de verhuurderheffing. Duurdere woningen zijn niet heffingsplichtig.

Verhuurderheffing bedroeg in 2019 € 1,7 miljard en dit loopt de komende jaren op. In 2013 droegen verhuurders € 63 miljoen af. Het bedrag dat verhuurders betalen is in de jaren daarna fors opgelopen. Door de stijging van de WOZ-waarde van woningen zal de hoogte van de verhuurderheffing de komende jaren verder toenemen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief