Onderzoek Wonen in Amsterdam

Het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’ brengt sinds 1995 elke 2 jaar het wonen in de stad in beeld. Het is een onderzoek naar de woningmarkt en woonomgeving in Amsterdam.

In het onderzoek wordt een beeld geschetst van de inkomensontwikkeling, de ontwikkeling van de woningvoorraad, de tevredenheid met de woning en woonomgeving en de woon- en verhuiswensen van Amsterdammers.

Gemiddeld een 7,5

In het voorjaar van 2019 werd dit onderzoek voor het laatst gehouden.  In 2019 geven Amsterdammers gemiddeld een 7,5 aan hun buurt. Sinds 2015 staat de buurttevredenheid stabiel op een 7,5. In 2001 was de waardering gemiddeld een 6,9. Geen enkele wijk in Amsterdam wordt in 2019 lager beoordeeld dan een 6,0 op buurttevredenheid. Vijf wijken scoren in 2019 onder de 6,5. Vier daarvan liggen in stadsdeel Nieuw-West. Hoewel de stijging van de buurttevredenheid langzaam gaat (naar 6,7 in 2019) en ook het cijfer voor de verwachte buurtontwikkeling in Nieuw-West matig is (6,6), kent deze verwachting in dit stadsdeel een stijgende trend.
In het centrum ziet men een relatie tussen de overlast van andere mensen en de overlast door verhuur van woningen aan toeristen.
De overlast door vervuiling is in Amsterdam in de periode 2017-2019 sterk toegenomen. Gemiddeld geven Amsterdammers in 2019 een 5,9 voor de overlast door vervuiling, in 2017 was dat nog een 6,2


Op de website van de gemeente vindt u de onderzoeken sinds 2015.

Het onderzoek ‘Wonen in Amsterdam’  – Gemeente Amsterdam

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief