Oproep aan Ymere: hanteer meer coulance bij medehuurderschap voor mantelzorgende kinderen

Door de vergrijzing van de samenleving is mantelzorg een belangrijke vorm van zorgverlening. Toch is het voor sommige mantelzorgers geen vanzelfsprekende zaak. Om deze zorg te kunnen verlenen maken zij keuzes die grote effecten hebben op hun persoonlijke leef-, woon- en werksituatie. Het toekennen van medehuurderschap is een manier waarop een deel van de mantelzorgers meer stabiliteit en perspectief kan krijgen om dit belangrijke werk te doen. Ymere heeft eerder aangegeven dat het positief staat tegenover coulantere inschrijfregelingen op basis van stadsbrede afspraken met alle corporaties in Amsterdam. HYA juicht dit toe maar vraagt Ymere niet te wachten op zulke afspraken bij het hanteren van meer coulance bij het toewijzen van medehuurderschap aan mantelzorgende kinderen.

Volgens de GGD was 9 procent van de inwoners in Amsterdam mantelzorger in 2022. Een deel van deze groep is geen medehuurder, zelfs als zij wel ingeschreven staan op het adres van de hoofdhuurder die zij verzorgen. Soms wil iemand die mantelzorg verleent graag als medehuurder op het huurcontract worden ingeschreven. Mocht de hoofdhuurder in de toekomst overlijden, dan komt de mantelzorger niet in de problemen en kan deze in de woning blijven. Het gaat vaak om (volwassen) kinderen of familieleden die de hoofdhuurder langdurig verzorgen. Soms is het dan inderdaad mogelijk om medehuurder te worden. De voorwaarden om medehuurder te worden verschillen per woningcorporatie.

Voor sommigen is het verlenen van mantelzorg ingrijpend voor hun persoonlijke leef-, woon- en werksituatie. Zij geven bijvoorbeeld een woning op om in te trekken bij hun familieleden, of richten hun werk anders in om te zorgen voor naasten. Maar wanneer een mantelzorger zich inschrijft bij een zorgbehoevend familielid zonder medehuurder te worden, is bijvoorbeeld bij overlijden van de hoofdhuurder, de woonsituatie van de mantelzorger onzeker. Een deel van de mantelzorg-verlenende kinderen wil zich daarom inschrijven bij hun ouders, dit brengt rust bij mantelzorgers en de zorgbehoevende ouders. Helaas is medehuurder worden een ingewikkeld proces en de voorwaarden die worden gesteld door corporaties maken dit soms onmogelijk.

Ook bij Ymere is dit laatste het geval. Andere corporaties laten zien dat toewijzing eenvoudiger kan. Gezien de vergrijzing van de maatschappij en de noodzaak voor mantelzorgroept HYA op tot coulantere voorwaarden voor medehuurderschap van inwonende mantelzorgende volwassen kinderen bij Ymere.

De huidige voorwaarden van Ymere kunt u vinden via de website  https://www.ymere.nl/ik-huur/huurcontract-aanpassen/een-huurder-erbij/voorwaarden-medehuurderschap/

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief