Overlast: van angst naar oplossing

Vandaag kreeg HYA een bericht van een blije bewonerscommissie. De bewonerscommissie Korte Water heeft een artikel gestuurd waarin ze vertelt over de overlast waar huurders lange tijd mee te maken hadden én hoe dit is opgelost. Lees mee.

Raar maar Waar

Eind september 2020 werd bij de Bewoners Commissie Korte Water door bewoners van dit seniorencomplex melding gemaakt van een dagelijkse drukte in de hal van de flat welke werd veroorzaakt door wachtende ouders en hun kinderen.

Op vragen van de bewoners aan deze groep wachtende ouders werd verteld dat hier les werd gegeven en dat er tevens een kinderopvang zat. Dit alles gebeurde in de ruimte waar voorheen een kantoor van een Thuiszorgorganisatie gevestigd was.
B.C. Korte Water nam vervolgens contact op met Ymere (de verhuurder van deze ruimte) en kreeg te horen dat de betrokken bewoners bij overlast dit zelf moesten melden volgens de ‘geldende overlastprocedure voor huurders’.

Veiligheid

Na vele klachten van de bewoners over onder andere hun veiligheid wegens coronabesmettingsgevaar en over geluidsoverlast werd via de wijkbeheerder telefonisch aan één van de melders medegedeeld dat de huurster ingeschreven staat in het register van de Kamer van Koophandel Amsterdam en dat Ymere zo snel mogelijk met haar in gesprek zal treden wegens de gemelde geluidsoverlast.
De overlast nam intussen steeds ergere vormen aan. Er kwamen steeds meer mensen, zodanig veel dat bewoners en hun bezoek elders op zoek moesten naar een vrije parkeerplaats.

Illegale onderhuur

BC Korte Water nam ten slotte telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam, afdeling
Overlast en met de wijkpolitie. Deze melding werd gelukkig serieus opgepakt. Het bleek te gaan om illegale onderhuur waarvoor door de gemeente geen vergunning was verleend. De bedrijfsvoering werd met onmiddellijke ingang verboden.
De bewonerscommissie werd door de gemeente medegedeeld dat dit complex een woonflat is en dat er zonder toestemming van de bewoners geen ruimte gebruikt mag worden voor andere activiteiten dan wonen.
Zo kwam er medio oktober een eind aan deze zeer angstige weken van de betrokken bewoners (voor onder meer coronabesmettingsgevaar).

Dank

De commissie wil de alerte bewoners bedanken voor hun alertheid en tevens Stichting Woon en HYA voor hun advies en ondersteuning in deze kwestie.  Dit heeft geleid tot dit bereikte resultaat.

Bewoners Commissie Korte Water

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief