Persbericht SHY huuraanpassing Ymere

Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY) is na pittige onderhandelingen met Ymere (grootste corporatie van Nederland) tot een akkoord gekomen over de huurverhoging per 1 juli 2022. SHY is erin geslaagd om er aanzienlijk betere voorwaarden uit te slepen voor huurders. De gemiddelde huurstijging voor sociale huurders is niet het wettelijk toegestane 2,3%, maar het wordt 1,6%. Ook worden er door Ymere extra maatregelen genomen om de grootste klappen op te vangen voor de huurders die het meest financieel klem zitten. Voor SHY levert dit compromis voldoende op voor de huurders.

Er is tot op het laatste moment onderhandeld. Op vrijdag 18 maart zijn woningcorporatie Ymere en SHY het eens geworden over de voorgestelde huuraanpassing van Ymere. De minister van Wonen, Hugo de Jonge (CDA), staat een huuraanpassing toe van maximaal 2,3% voor sociale huurders en 3,3% voor vrije sector huurders. SHY is content dat ze voor de sociale huurders de gemiddelde huurstijging op 1,6 % heeft uitonderhandeld.

Niet meer op te brengen

‘De inflatie en de energieprijzen stijgen razendsnel terwijl een grote groep huurders al financieel klem zit. Deze maximale huurverhoging is simpelweg niet meer op te brengen’, zegt Wilma van Lijf, voorzitter van de SHY. De SHY wordt in haar oproep tot beperkte huurverhoging gesteund door recente berekeningen van het Nibud[1] en een oproep van de wethouders van de vier grote steden.[2] SHY vindt dat een woningcorporatie als Ymere een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft naar de huurders. Die verantwoordelijkheid is nu door Ymere concreet ingevuld. Daar is SHY blij mee.

Belangrijk keerpunt

Dat Ymere dit jaar niet de maximaal toegestane huurverhoging doorberekent, ziet SHY als een belangrijk keerpunt. SHY vertrouwt erop dat Ymere ook in volgende jaren bereid is op een stevige manier betaalbaarheid in haar ambitie op te nemen. Bovendien is afgesproken om samen op te trekken richting Den Haag, om huurders meer financiële ademruimte te geven. SHY vindt bijvoorbeeld dat ‘Bij huurwoningen met een D t/m G label sprake is van een gebrek, dat dient hersteld te worden. Tot dan is een huurverlaging op zijn plaats.’ ‘Om de huidige klappen op te vangen is een 13e maand huurtoeslag op z’n plaats,’ schrijft ook Ymere in een brief aan SHY. ‘Mensen die in de knel komen, moeten geholpen worden. Daar gaan we ons samen voor inzetten.’

[1] https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-ziet-koopkrachtdalingen/

[2] https://nos.nl/artikel/2420705-vier-grote-gemeenten-willen-1000-euro-voor-energierekening-minima


Meer informatie:

Voor meer informatie over SHY kunt u terecht op de website van SHY: https://huurdersymere.nlSHY

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief