Prestatieafspraken: “We hebben resultaten geboekt”

Op 13 december hebben huurders, gemeente en woningcorporaties de Amsterdamse prestatieafspraken 2020-2023 getekend. Ook de voorzitter van HYA Peter Weppner tekende voor het onderhandelingspakket. Hij zat samen met HYA-bestuurslid Cees Fenenga namens de huurders van Ymere maandenlang aan de onderhandelingstafel. We spreken hen over de gemaakte afspraken.

De voorraad sociale huurwoningen wordt jaarlijks 750 woningen groter. De groei is gebaseerd op een oplevering van gemiddeld 2500 woningen per jaar. De groei van de voorraad sociale huurwoningen is een trendbreuk. De afgelopen twintig jaar nam het aantal corporatiewoningen af door sloop, duurdere huur en verkoop. Maar om deze nieuwbouw te kunnen betalen zullen sociale huurwoningen verkocht worden en komen er huurverhogingen boven inflatieniveau.

Dit zijn, in een notendop, misschien wel de belangrijkste afspraken van de Prestatieafspraken (ook Samenwerkingsafspraken genoemd) 2020-2023. Maandenlang hebben de FAH (Federatie Amsterdamse Huurderskoepels), de AFWC (Amsterdamse Federatie Woningcorporaties) en de gemeente Amsterdam hierover onderhandeld.

Prestatieafspraken Am

Chris Pettersson van Ymere en Peter Weppner van HYA ondertekenen de prestatieafspraken. Foto: Richard Mouw

Cees en Peter van HYA zaten ook aan tafel. We stellen ze een paar vragen. Zijn jullie content met het pakket dat er ligt? Peter: “Nee dat kan ik niet zeggen. We zouden blij zijn met een afspraak om geen sociale huurwoningen te gaan verkopen of liberaliseren, geen huurverhoging en zoveel mogelijk nieuwbouw. Dat was helaas niet haalbaar. Maar we zijn wel trots op het resultaat wat we met de FAH bereikt hebben.”

“We hebben jaarlijkse monitorafspraken gemaakt, met mogelijkheid tot bijsturing.”

“Juist,” vult Cees aan. “We hebben resultaten geboekt. Meer dan in het verleden hebben we een verbinding weten te leggen tussen nieuwbouw en verkoop van sociale huurwoningen. We hebben met name daar waar de woningvoorraad een kleiner aandeel sociale huurwoningen heeft, socialewoningverkoop-beperkingen en ook socialewoningverkoop-verboden bewerkstelligd. We hebben jaarlijkse monitorafspraken gemaakt, met mogelijkheid tot bijsturing. En niet in de laatste plaats hebben we een plek aan toekomstige overleg- en onderhandeltafels weten te bewerkstelligen. Nee, we zijn niet blij, maar het we hebben wel een onderhandelakkoord.”

Hoe was het proces?

“Het was heftig, sommige dingen zullen we in de toekomst anders doen. En niet alles is altijd helemaal netjes gegaan, maar in het gehele traject hebben alle vrijwilligers van de FAH goed hun vrouwtje en mannetje weten te staan. En dat terwijl we als FAH nog geen jaar bestaan. Dit geeft vertrouwen bij het nemen van de vele obstakels, overleggen en onderhandelingen de komende jaren.”

Gaan jullie de komende vier jaar dus met vertrouwen tegemoet? Peter: ”Ja gematigd vertrouwen, mijn standpunt is eerst zien dan geloven. Maar we zitten nu wel zelf aan tafel.”

U vindt de pdf van de ondertekende prestatieafspraken hier.

De voorraad sociaal huurwoningen zal de aankomende jaren groeien. Foto: Flickr van Amriet Tomofei

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief