Stevige adviezen aan minister Ollongren

Via internet kon iedereen reageren op het wetsvoorstel ‘Huur en inkomensgrenzen’. Natuurlijk hebben ook de belangenbehartigers van de huurders van Ymere gereageerd. Ze schreven een brief aan de minister. Volgens de huurdersorganisaties hebben de voorgestelde wijzigingen verstrekkende negatieve gevolgen voor de huurders en woningzoekenden in Amsterdam.

Dit wetsvoorstel bevat vier maatregelen voor de gereguleerde huursector:
1. Differentiatie DAEB-inkomensgrenzen naar huishoudenstypen
2. Verbetering van de systematiek van inkomensafhankelijke hogere huurverhoging
3. Tijdelijke huurkorting
4. Zeer lage huren met een hogere huursprong verhogen

In hun reactie geven HYA (Huurders Ymere Amsterdam) en SHY (Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere) hun visie op de effecten van de voorgenomen maatregelen.

Maak het minder ingewikkeld!

De huurdersorganisaties formuleren ruim 20 duidelijke en scherpe adviezen. Onder meer het advies om tot minder inwikkelde wetgeving te komen: ‘De ingewikkelde wetgeving zorgt voor een nadelige positie van de huurder op de woningmarkt.’

Brief aan minister Ollongren van HYA

Foto: Flckr – henk kosters

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief