STEDELIJK OVERLEG

Home 9 STEDELIJK OVERLEG

Het HYA bestuur heeft vier keer per jaar overleg met het management van Ymere Amsterdam, het zogeheten Stedelijk Overleg. In het afgelopen overleg kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Duurzaam Huurdersgedrag
  • Themabijeenkomsten bewonerscommissies (werkateliers)
  • Hoogte administratiekosten bij nieuwe contracten
  • Verbetertraject schoonmaak


DUURZAAM HUURDERSGEDRAG
Ymere wil investeren in het duurzaam maken van woningen. Een prachtig uitgangspunt. Maar het rendement kan alleen maar optimaal zijn als het gedrag van de huurder mee ‘verduurzaamt’. Dubbel glas en open ramen gaan namelijk niet samen bij energiebezuiniging. Om huurders nu bewuster te maken en daarmee hun gedrag positief te beïnvloeden, zijn er energiecoaches aangesteld. Energiecoaches gaan op bezoek bij bewoners uit hun eigen complex of buurt en geven simpele tips om duurzamer om te gaan met energie. Er lopen sinds begin februari drie projecten. Het is de bedoeling om het aantal energiecoaches uit te breiden. Lijkt het u interessant om energiecoach te worden? Bewoners uit Amsterdam kunnen zich aanmelden als Energiecoach, voor een gratis energieadvies en een display:

https://energysense.nu/eda/woon/

http://www.energiecoach.amsterdam/


THEMABIJEENKOMSTEN YMERE: WERKATELIERS
Naast HYA organiseert ook Ymere themabijeenkomsten voor BC’s. Deze worden ook wel ‘werkateliers’ genoemd. Voor elke regio (Noord, West en Oost) zijn er twee werkateliers per jaar. De bijeenkomsten worden werkateliers genoemd omdat er in een workshop-sfeer gewerkt wordt aan probleemstellingen, in kleine groepen. De ateliers zijn dus praktisch van opzet. In het najaar vindt het eerste atelier plaats. Bewonerscommissies krijgen rechtstreeks vanuit Ymere een uitnodiging om mee te doen. Ook is er nog gelegenheid om thema’s aan te dragen via HYA-bijeenkomsten.

 

HOOGTE ADMINISTRATIEKOSTEN BIJ NIEUWE CONTRACTEN
HYA en Woon! hebben meer dan veertig meldingen ontvangen van huurders waarbij te hoge administratiekosten zijn gerekend bij het afsluiten van nieuwe contracten. Het gaat om bedragen van 50 tot 210 euro. De administratiekosten zijn nagenoeg nihil en de bedragen die nu gerekend worden, zijn dus niet terecht. HYA heeft bezwaar gemaakt en dit ook aangekaart in het Stedelijk overleg. Er ligt nu een brief bij Ymere met het verzoek om te stoppen met het berekenen van dergelijke hoge administratiekosten en de reeds betaalde bedragen terug te betalen. De reactietermijn eindigt in de tweede helft van maart. Reageert Ymere niet positief op het schrijven, dan volgen juridische stappen.

Heeft u korter dan 10 jaar geleden een huurcontract getekend met te hoge administratiekosten, dan kunt u zich alsnog melden via uw bewonerscommissie bij Woon!

 

VERBETERTRAJECT SCHOONMAAK
Ymere gaat de huidige schoonmaakcontracten tegen het licht houden. Doel hiervan is het aantal schoonmaakcontracten te verminderen. Er komt een nieuwe aanbestedingsronde voor schoonmaakbedrijven om uiteindelijk op een beperkter aantal bedrijven uit te komen. Bewonerscommissies en complexen worden de komende maanden benaderd en kunnen dan hun voorkeur uitspreken voor een schoonmaakbedrijf. Daarna zal een aanbestedingsronde volgen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief