Stichtingsraad van HYA: Samenwerking met Ymere, huurders in VvE’s en budgetten

Op 25 januari was HYA weer samen met de achterban. Het was een mooie avond waar we veel stichtingszaken hebben besproken en ook flink wat nieuws hebben gedeeld. Dat nieuws delen we hier ook graag met u. Lees mee!

Voorzitter Peter Weppner: “Ik neem jullie graag even mee in de werkzaamheden en bemoeienissen van HYA in de afgelopen tijd. Waar zijn we druk mee? Nou behoorlijk veel. We delen enkele zaken. We hebben een folder rondgestuurd naar alle Ymere-huurders om hen te attenderen op het feit dat ze een bewonerscommissie op kunnen richten. Dat heeft veel mooie reacties en vragen opgeroepen.
Mede dankzij deze campagne hebben we een flink aantal nieuwe bewonerscommissies mogen verwelkomen. Welkom:

  • BC Marathonbuurt,
  • BC IJburg Blok 46 c
  • BC IJdoornlaan 58
  • BC Vredenburgh
  • BC Dubbeleworststeeg
  • En BC Witte de With

Daar zijn we natuurlijk blij mee. Verenigde huurders zijn sterkere huurders!

Verder zijn we als HYA druk met het maken van participatie-afspraken bij duurzaamheidstrajecten. We hebben het nu in elk geval voor elkaar dat er een bewonersbijeenkomst wordt georganiseerd voorafgaande aan zo’n CO2-pact project, waar ook ondersteuning bij is van Stichting !Woon en HYA. Over verdergaande afspraken zijn we nog in gesprek.”

Zo trapte de voorzitter de avond af. Daarna hebben we ons met de stichtingsraad gebogen over nieuwe statuten. Er waren nog enkele vragen en suggesties over de statuten die voorlagen. Daar gaat nog een keer naar gekeken worden door HYA en door de notaris.

 

Stichtingsraad

Presentaties

Er volgde een aantal presentaties over interessante onderwerpen.

Samenwerking

Er was een korte presentatie over de afspraken die HYA maakte met de Managers Wonen van Ymere om de samenwerking tussen bewonerscommissies en huurdersverenigingen en gebiedsconsulenten beter te laten verlopen. Hier hebben we ook een bericht over geschreven: Tips voor Ymere en huurders voor betere samenwerking

Huurders in een VvE

Er was een korte presentatie over afspraken die gemaakt zijn in de SHY werkgroep Positie huurders in een VvE. Daar werden door HYA ook vragen gesteld die we graag ook aan u stellen als u in een complex woont waar ook kopers wonen.

  • Er is afgesproken dat er een vertegenwoordiger van de Bewonerscommissies (of huurdersvereniging) standaard als toehoorder door Ymere uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de VvE. Aan de BC de keuze om van de uitnodiging gebruik te maken of niet. Als u in een gemengd complex woont, waar dit niet gebeurt: horen we het graag via info@hya.nl. Ook als dit wel gebeurt, vinden we het leuk om dat te horen 😊.
  • Er is afgesproken dat de relevante besluiten uit de Algemene Ledenvergadering van de VvE worden teruggekoppeld aan de BC (delen besluitenlijst of verslag maken o.b.v. notulen ALV)

en aan de huurders (delen besluitenlijst of verslag maken o.b.v. notulen ALV). Als u in een gemengd complex woont, waar dit niet gebeurt: horen we het graag via info@hya.nl. Ook als dit wel gebeurt, vinden we het leuk om dat te horen 😊.

Meer contact in de regio

Vanuit verschillende kanten kreeg HYA de vraag om ontmoetingen tussen bewonerscommissies te organiseren. De wens kwam vooral vanuit behoefte aan meer contact binnen de regio. Daarom besloot HYA het volgende op te nemen in haar werkplan:

Bewonerscommissies (en HV’s) hebben de mogelijkheid om extra budget aan te vragen bij HYA als ze plannen hebben om de leefbaarheid in hun complex / buurt te vergroten. HYA zal in 2023 aandacht geven aan de mogelijkheid om deze budgetten ook aan te vragen om contacten te leggen met andere bewonerscommissies in de regio.

Ben u een bij HYA aangesloten bewonerscommissie en heeft u plannen om iets extra’s te doen voor uw complex of wijk of voor een ontmoeting met een BC in de regio? En wilt u daar budget voor vragen van HYA? Dat kan dus. Neem dan van te voren even contact op met HYA. Dan kijken we samen of de aanvraag qua hoogte van het budget en het beoogde doel passen bij de doelen en ambities van HYA.

De volgende

Na een rondvraag waar van alles aan bod kwam, sloten we een nuttige en mooie vergadering. Wij kijken alweer uit naar de volgende!

 

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief