Succes! Beleidsverandering voor inwonende mantelzorgkinderen

‘We hebben ons beleid aangepast’, zijn de belangrijke woorden die Ymere-regiomanager Chris Pettersson naar het bestuur van HYA mailde. De huurderkoepels SHY en HYA hebben zich de afgelopen maanden via brieven en tijdens overleggen sterk gemaakt voor de mogelijkheid om medehuurderschap te verkrijgen voor thuiswonende mantelzorgende volwassen kinderen.

HYA ontving verschillende signalen dat medehuurderschap-aanvragen van thuiswonende volwassen mantelzorgers worden afgewezen door corporaties. En dat terwijl de overheid graag wil dat ouderen langer thuis blijven wonen. Steeds meer kinderen hebben dan ook een intensieve mantelzorgrelatie met één of beide ouders. Gekoppeld aan de schaarste op de woningmarkt blijven kinderen vaker thuis wonen om die mantelzorg aan hun ouders te verlenen. En als die ouders dan overlijden of naar een verpleeghuis gaan, moesten de kinderen het huis verlaten. Dit levert schrijnende situaties op. Daarom maakte de huurderskoepel zich sterk voor deze groep. Met een beleidswijziging tot gevolg!

Onze maatschappelijke taak

‘Voorheen konden wezen een urgentieverklaring krijgen via de gemeente’, schijft Pettersson van Ymere. ‘Dit gebeurt echter niet meer en daar was ons beleid nog niet op aangepast. We constateren dat de gemeente het uitplaatsen van de wezen ziet als een taak van de corporatie. Hoewel de wet ons niet verplicht, zien wij het als onze maatschappelijke taak om maatwerk te bieden.’

Nieuw beleidmedehuurderschap

HYA is blij dat de corporatie deze maatschappelijk taak op zich neemt. Let wel: het is nu nog niet zo dat alle mantelzorgers het recht hebben om in het ouderlijk huis te blijven wonen als Ymere-huurder. Pettersson beschrijft het nieuwe beleid als volgt:

‘We leveren vanaf nu maatwerk

Wanneer nu een hoofdhuurder overlijdt en er blijft een inwonend kind achter geldt:

  • dat dit kind 18 jaar of ouder moet zijn; en
    •           vanaf geboorte bij ouder(s) moet staan ingeschreven.

Naast deze voorwaarde geldt ook dat de hoofdhuurder een nette huurder moet zijn geweest (overlast, betalingsachterstanden) en dat de woning passend moet zijn. Blijft 1 kind achter in een grote eengezinswoning dan wordt hij/zij uitgeplaatst en krijgt het kind een passend aanbod.

Het maatwerk geldt ook voor mantelzorgers

  • Wanneer het kind is teruggekeerd naar het ouderlijk huis in verband met het verlenen van langdurige mantelzorg en hiervoor de eigen sociale huurwoning in Nederland heeft opgezegd en leeg opgeleverd, voldoet deze bij overlijden van de huidige huurder ook aan bovengenoemde voorwaarde.’

De huurderskoepel is blij dat de mantelzorgkinderen niet meer tussen wal en schip vallen en niet meer op straat worden gezet. Wij hopen dat de rest van de corporaties hun beleid ook aanpassen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief