Succes: Ymere mag niet zelf bezwaar tegen huurverhoging afwijzen

Pas geleden kwam een huurder bij HYA terecht omdat ze van Ymere een afwijzing had gekregen op haar bezwaar tegen de huurverhoging. Ze had dit bezwaar gemaakt op grond van een lopende gebrekenprocedure. Mocht Ymere dit wel afwijzen, vroeg zij zich af.

‘Wij passen uw huurverhoging niet aan. Uw bezwaar is volgens Ymere niet gegrond. Dat betekent dat er volgens ons geen reden is om de huurverhoging aan te passen. Wij wijzen het bezwaar af. Uw zaak met zaaknummer xxx loopt nog bij de huurcommissie. Wij adviseren u om de huurverhoging per 1 juli 2020 te betalen. Wanneer de uitspraak van de huurcommissie in uw voordeel is zullen wij de huurverhoging corrigeren. Eventueel te veel betaalde bedragen storten wij terug.’

HYA’s stelling is dat een verhuurder niet gerechtigd is een bezwaar tegen de huurverhoging af te wijzen. Dit komt voort uit de wet, en wel de Huurprijzenwet woonruimte uit Art. 20, waarin het volgende staat:

‘Indien de huurder binnen zes weken na het tijdstip waarop de verhoging van de huurprijs blijkens het voorstel had moeten ingaan schriftelijk verklaart met een voorstel van de verhuurder tot verhoging van de huurprijs niet in te stemmen, kan de verhuurder tot uiterlijk twaalf weken na het tijdstip waarop de verhoging blijkens het voorstel had moeten ingaan, de huurcommissie, in welker ressort de woonruimte is gelegen, onder overlegging van een afschrift van zijn voorstel en van de verklaring van de huurder, schriftelijk verzoeken uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel.’

Ymere mag wél een advies geven

Ymere mag een bezwaar dus niet afwijzen of ongegrond verklaren. Ymere mag wel een advies of aanbeveling geven, maar dan hoort ze daar wel bij te zeggen dat, indien de huurder dit niet volgt, Ymere de Huurcommissie zal vragen om uitspraak te doen.

Daarnaast is in dit geval (waar al een huurcommissiezaak loopt) een huurverhoging niet mogelijk omdat de huurcommissie nog geen uitspraak heeft gedaan in het lopende verzoek tot verlaging van de huurprijs op grond van gebreken. Volgens het Burgerlijk Wetboek (Art 7:250, lid 2) kan de huurprijs niet gewijzigd worden zolang er nog geen overeenstemming bereikt is.

Wel mag Ymere een voorstel tot huuraanpassing doen. En wanneer de gebreken niet ernstig genoeg gevonden worden door de huurcommissie of zijn verholpen, kan er wel een inhaalhuurverhoging plaatsvinden op basis van de aangezegde huurverhogingen.

Ymere geeft ons gelijk!

Bij HYA zijn we blij dat Ymere ons hierin gelijk geeft. Ymere gaf toe dat het de corporatie inderdaad niet past om een bezwaar ongegrond te verklaren. Daarnaast verklaarde Ymere dat ze de tekstjes die ze naar de huurders sturen zal herzien.

Heel belangrijk is dat ze in die nieuwe tekst zullen aangeven dat ze het bezwaar niet overnemen en daarom het bezwaar doorsturen naar de huurcommissie (HC) en de HC zullen verzoeken een uitspraak te doen over de redelijkheid van het voorstel tot huurverhoging.

Dat is goed nieuws, niet alleen voor deze huurder, maar voor alle huurders die bezwaar indienen tegen hun huurverhoging.

huur Ymere

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief