Terugblik BC avond Huren tussen kopers

 

Nadat onze voorzitter, Peter Weppner,  5 nieuwe bewonerscommissies heeft verwelkomd is Suzanne Horn, VvE consulent van stichting !WOON aan het woord. Zij verteld hoe complex het wonen in en werken met een VvE kan zijn.  Ook zijn twee medewerkers van Ymere aanwezig. Zij hebben ook gereageerd op vragen vanuit de zaal. De presentatie van Suzanne is beschikbaar via HYA.

Vragen die deze bewonerscontact avond de revue passeerden:

  • Mag een huurder alleen als toehoorder aanwezig zijn bij een VvE vergadering?
  • Wat is de positie van Ymere in de VvE?
  • Hoeveel stemmen heeft Ymere in de VvE? Als dit niet de meerderheid is, wordt het lastig
  • Hoe kom je erachter wie in de VvE zitten en wat doet een VvE eigenlijk?
  • Zijn er notulen van VvE vergaderingen en waar kan ik deze als huurder opvragen?
  • Soms word er tijdens een VvE vergadering geroddeld over het gedrag van een huurder. Kan daar tegen opgetreden worden?

Een belangrijke conclusie van de avond is dat alles valt of staat met de splitsingsakte. Daar staat alles voor (jouw) VvE in beschreven. De splitsingsakte is op te vragen bij het kadaster of bij de gebiedsconsulent van  Ymere.

Een andere belangrijke conclusie is dat het contact tussen huurders en kopers altijd intermenselijk contact is.  Als er door kopers denigrerend wordt gesproken over huurders en vice versa,  dan zouden beiden dat onderling op moeten kunnen lossen. Een medewerker van Ymere is daar niet in eerste instantie de aangewezen persoon voor. Kopers die menen op een hoger plan te staan zullen moeten afdalen. Pas als het escaleert, dan wordt het tijd om met de gebiedsconsulent te bekijken of er een mediator ingeschakeld kan worden. Een VvE vergadering vraagt om een zakelijke afhandeling. Iemand zwart maken hoort daar niet thuis.

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief