Update uit de Gentiaanbuurt

De verduurzamende renovatie van de Gentiaanbuurt is woensdag 17 april afgesloten met een straatfeest. Er was zon en er was regen en dat past wel bij de situatie waarin bewoners nu verkeren. Iedereen is blij dat het voorbij is en dat de wijk weer een fijne woonwijk wordt, maar de warmtekosten drukken zwaar op de huishoudbudgetten.

6 huizenblokken van honderd jaar oud zijn in 6 jaar tijd van het gas gegaan en overgestapt op stadswarmte. Het was een enorme klus. Alle keukens en badkamers zijn vervangen. Alle huizen hebben nu isolatie, mechanische ventilatie en HR++ glas en de voorgevels zijn opgeknapt in de originele stijl. Tegelijk zijn alle daken, veel muren en alle plafonds vervangen met brandwerende materialen en is de elektrische installatie compleet vernieuwd. Op verzoek van terugkerende bewoners zijn plattegronden aangepast. De woningen zijn veiliger geworden met betere sloten.

Voor de bewoners was het een zware ingreep, vooral voor degenen die tevreden waren omdat ze hun woningen zelf al naar smaak hadden aangepast. Toch was het hard nodig omdat installaties aan vervanging toe waren. Ze moesten hiervoor een jaar in een wisselwoning of konden verhuizen met een urgentie. De meesten zijn nu weer thuis. In sommige woningen zijn nog defecten die door de nazorg van Ymere hersteld worden. Het is ook echt even wennen aan de veranderingen, maar gelukkig zijn de nieuwe buren aardig.

Er was nog geen ervaring in dit soort grote verduurzamingsprojecten. Telkens werden een of twee blokken tegelijk gerenoveerd. Het projectteam en de aannemer werden steeds beter en hebben geleerd van de reacties van de bewoners. Na elke renovatie zijn verbeteringen voor de volgende blokken bedacht en toegepast. Zo zijn vanaf het tweede blok de grotere zolders weer toegankelijk gemaakt met een vlizotrap, zijn in de volgende blokken toiletaansluitingen op de tweede verdieping voorbereid en is in de laatste renovatie meer aandacht besteed aan de strakke afwerking van het interieur. Alle huizen zijn weer prettig bewoonbaar, maar het laatste blok is het best.

De bedoeling is natuurlijk dat de opgedane ervaring meegenomen wordt naar volgende renovaties en dat daar nog meer verbeterd gaat worden voor bewoners.

In de Gentiaanbuurt heeft de wasmachine nu een eigen stroomgroep, zijn de muizen en het enkelglas weg en is het warmer in de winter maar ook in de zomer. Mensen zoeken nog naar oplossingen daarvoor.

Het wachten is nog op de straatverlichting van de gemeente en het opkomen van het groen èn op de compensatie van de energiekosten waar mensen recht op hebben. Ymere heeft gezegd dat de rekening niet bij bewoners terecht mag komen, maar tot ze uitbetalen schieten bewoners het voor.

De informatie in de e-mailberichten die door of namens de Stichting Huurders Ymere Amsterdam worden verstuurd, is uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Hoewel bij de verzending van dit e-mail bericht de nodige zorgvuldigheid wordt betracht, is een juiste en volledige overdracht van dit e-mail bericht niet te garanderen. Aan dit e-mail bericht en/of meegezonden bestanden kunnen geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan Huurders Ymere Amsterdam (HYA), of aan haar gelieerde ondernemingen, niet aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van eventuele fouten en/of onvolledigheid van de in het e-mail bericht opgenomen gegevens.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief