Update van Ymere over corona-maatregelen

De Rijksoverheid heeft laten weten dat de maatregelen m.b.t. het coronavirus verlengd worden. Dit betekent dat ook Ymere haar maatregelen verlengt. Met dit bericht informeren we u wat dit betekent voor de dienstverlening aan huurders en overige activiteiten. Dit als aanvulling op het eerdere bericht.

Uit een brief van Ymere:

We leven in een onzekere tijd en de impact van het coronavirus op ons en onze huurders is enorm. Zo goed als mogelijk proberen we de dienstverlening naar onze huurders door te laten gaan. Hierbij zorgen we ervoor dat we, conform de richtlijnen van de RIVM, fysieke contacten met huurders tot een minimum beperken.

Concreet betekent dit het volgende:

Reparaties
Zo lang de maatregelen van de rijksoverheid van kracht zijn, voeren we beperkt reparaties uit in overleg met onze huurders. Daarbij houden wij rekening met zowel de gezondheid van onze huurders als die van onze medewerkers. Onze servicemonteurs hebben instructies gekregen en nemen voorzorgsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Huurbetaling
We realiseren ons dat dit financieel een moeilijke tijd kan zijn voor onze huurders. Daarom hebben we verschillende regelingen voor huurders die door de coronacrisis moeite hebben om hun huur te betalen. Huurders die betalingsproblemen hebben kunnen hierover met ons contact opnemen. Zolang de huidige maatregelen gelden vinden er ook geen ontruimingen plaats. We weten niet hoe lang de coronacrisis duurt en welke gevolgen dit heeft op de langere termijn. We kijken daarom samen met andere corporaties hoe we dit, ook op langere termijn, op basis van maatwerk zo goed mogelijk voor onze huurders kunnen oplossen.

Verhuurproces gaat digitaal
Er vinden geen fysieke woningbezichtigingen meer plaats met kandidaat huurders. In plaats daarvan maken we video-opnames van de woningen. De video’s worden geplaatst in de woningadvertenties die op Woningnet en Woonservice staan. Kandidaten voor een woning kunnen zo de woning online bezichtigen. Ook het tekenen van het huurcontract gaat geheel digitaal op afstand. Zo kunnen we op een veilige manier onze woningen verhuren en toekomstige huurders blij maken met een nieuwe woning.

Opleveringen nieuwbouw

In Halfweg worden de laatste sociale huurappartementen van de nieuwbouw aan de Mientekade opgeleverd. We proberen in overleg met de nieuwe bewoners de verhuizingen zoveel mogelijk te spreiden, zodat de nieuwe huurders niet allemaal tegelijk verhuizen. Uiteraard hebben onze huurders hier ook een eigen verantwoordelijkheid bij om de overheidsrichtlijnen na te leven.

 Wijkbeheerders in de wijk

Onze wijkbeheerders zijn volop aan het werk zodat onze dienstverlening op het gebied van schoon, heel en veilig zoveel mogelijk doorgaat. De focus daarbij ligt op de zogeheten risicocomplexen in het beheer. Voor huurders zijn de wijkbeheerders alleen bereikbaar via mail en telefoon. Waar mogelijk hangen in alle complexen posters met uitleg over de aangepaste dienstverlening van Ymere.

Seniorencomplexen

In onze seniorencomplexen zijn de algemene ruimtes afgesloten om fysieke ontmoetingen te voorkomen. Er zijn informatieposters met richtlijnen opgehangen. De verhuur van seniorenwoningen in grote seniorencomplexen hebben we tot 1 juni stilgezet.

Renovatie- en nieuwbouwprojecten

De meeste renovatie- en nieuwbouwprojecten gaan door, maar lopen mogelijk wel enige vertraging op door beperktere beschikbaarheid van vakmensen en materialen. Onze co-makers hanteren bij de werkzaamheden het protocol Samen Veilig Doorwerken. Bij woningverbetering in bewoonde staat leveren wij, met inachtneming van de RIVM-richtlijnen, maximaal maatwerk om de werkzaamheden toch door te laten gaan. Wij roepen gemeenten en huurdersorganisaties op om zoveel als mogelijk digitaal te werken en beschikbaar te zijn, zodat onze projecten doorgang kunnen vinden.

Bewoners- en participatiebijeenkomsten

Bewoners- en participatiebijeenkomsten ten behoeve van renovatie- en nieuwbouwprojecten waar huurders elkaar fysiek treffen vinden op dit moment niet plaats. We proberen het overleg met bewoners zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen, maar voor achterbanraadplegingen van bewonerscommissies is meer tijd nodig. We houden hierbij altijd rekening met de wensen van bewoners. Hierdoor kunnen projecten wellicht wat vertraging oplopen.

Aanpak loden leidingen vertraagd
Vanwege de coronacrisis is het nu in sommige gevallen niet mogelijk om de werkzaamheden in de woning met betrekking tot het verwijderen van loden leidingen uit te voeren. Onze aanpak loopt daardoor enige vertraging op. Ook bij deze werkzaamheden houden we ons uiteraard aan de richtlijnen van het RIVM.

Kijk ook hier voor informatie over Ymere en Corona

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief