Urgentieregeling Amsterdam flink aangescherpt: belangen- en huurdersorganisaties zijn tegen

De gemeente Amsterdam heeft de criteria aangescherpt om voor urgentie in aanmerking te komen. Ondanks het feit dat cliënt-organisaties (zoals de Daklozenvakbond), de overkoepelende huurdersorganisatie FAH én de woonadvies-organisatie !WOON zich scherp hebben uitgesproken tégen het aanscherpen van deze regeling, gaan de nieuwe regels in, al deze maand: december 2021. De Straatalliantie (een samenwerkingsverband van de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG) luidt nu de noodklok.

De aangescherpte regels

De belangrijkste regels die worden aangescherpt, zijn de volgende:

  • Huishoudens zonder (minderjarige) kinderen die zijn gaan inwonen bij een of meerdere andere huishoudens komen niet langer in aanmerking voor urgentie. Deze aanscherping geldt niet voor aanvragers met minderjarige kinderen.
  • Aanvragers die onderhuren of een tijdelijk huurcontract hebben, worden geweigerd.
  •  Een urgentie wordt aangevraagd op sociale, of op medische gronden. Het is niet langer mogelijk om urgentie aan te vragen op grond van een combinatie van sociale en medische problemen.
  •  In de hardheidsclausule wordt duidelijk gemaakt dat er sprake moet zijn van een levensbedreigend probleem als de hardheidsclausule wordt toegepast bij medische problematiek.

De bovengenoemde aanscherpingen gaan in per begin december 2021. Het college zegt deze maatregelen te betreuren, maar ze ziet op korte termijn geen alternatief om een grote stijging van de wachtlijst en wachttijd voor kwetsbare groepen met een urgentie te voorkomen.

Papieren werkelijkheid

“Heel plat komt de houding van de gemeente Amsterdam hierop neer: ‘Als je niet kijkt, dan zie je het niet’”, betoogt Cees Fenenga, vicevoorzitter van Huurders Ymere Amsterdam (HYA) en penningmeester van de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH). “Het aanscherpen van de regeling betekent hier dat je groepen mensen niet langer als urgent erkent en daarmee op papier het probleem verkleint. Maar echt alleen op papier. De mensen die het betreft zitten nog steeds in een hopeloze situatie.”

‘Noodzakelijke maatregel’

De gemeente erkent dit probleem. Wethouder Jakob Wedemeijer schrijft in een brief aan de gemeenteraad op 24 november 2021: ‘Het aantal mensen met huisvestingsproblematiek neemt niet af omdat wij de criteria aanscherpen, maar er vallen op deze manier meer mensen buiten de boot. Toch is het een noodzakelijke maatregel om de verdeling van woningen voor kwetsbare groepen te kunnen uitvoeren en om te voorkomen dat een sociaal medische urgentie een lege belofte is die niet langer snel tot een woning leidt.’

Recht op huisvesting

Volgens de cliënt-organisaties, de FAH en !WOON zou de focus moeten liggen op het vergroten van het aanbod. De maatregelen die nu worden genomen vergroten het risico op dakloosheid. Daarmee druisen de maatregelen in tegen het recht op huisvesting. Dit is een grondrecht. De rol van de overheid is hierin dienend: het faciliteren van genoeg ruimte en veilige onderkomens voor burgers van alle sociale klassen.

Beleidskeuzes

Het is bizar dat Nederland zoveel woningen tekortkomt. En dit is niet iets wat ons land is overkomen. Hier zijn beleidskeuzes aan vooraf gegaan. Alleen al het feit dat er al vele jaren geen aan wonen toegewijd ministerie is en ook geen Minister van Wonen, zegt veel.

Beslissing terugdraaien

De Straatalliantie (een samenwerkingsverband van de Daklozenvakbond, Bureau Straatjurist en de Belangenvereniging Druggebruikers MDHG) luidt de noodklok door een brief te schrijven aan de wethouder met een dringend verzoek de beslissing terug te draaien.


U leest hier de raadsbrief Aanscherping criteria sociaal medische urgentie

U leest hier de Open brief over het aanscherpen van de urgentiecriteria van de Straatalliantie

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief