Van rattenbestrijding tot kwaliteitscontrole: verbetertips voor Ymere

“Vertel ons wat er beter kan in ons contact met jullie”, sprak regiomanager Pettersson van Ymere op de Bewonerscontactavond van HYA op 19 juni. “Wij zijn erg blij met de bewonerscommissies, dus we horen het graag.” Dat hoefde hij niet twee keer te zeggen. De aanwezigen hadden hier veel ideeën over.   

Op onze bewonerscontactavonden komen we samen met huurders en bewonerscommissies om actuele zaken te bespreken. Meestal is ook Ymere aanwezig om een presentatie te geven waar vragen over gesteld kunnen worden.

Huurdersstem

Deze keer gaf Ymere duidelijkheid over het voorjaarsoverleg tussen de corporatie en de bewonerscommissies. Hij vertelde onder meer dat veel bewonerscommissies het goed doen en dat Ymere de huurdersstem zeer waardeert. Graag wil hij weten wat de corporatie nog beter kan doen. De antwoorden op deze vraag zetten we hier op een rij:

 • Afspraken nakomen
 • Omslagsysteem servicekosten terugbrengen naar werkelijk gemaakte kosten;
 • Vaktechnische kennis van de bewoners gebruiken
 • Nieuwe medewerkers goed inwerken en de geschiedenis van het complex en afspraken vastleggen in een systeem
 • Woningen beveiligen volgens het politiekeurmerk
 • Stukken voor de VvE op tijd naar de bewonerscommissie sturen, zodat op tijd met de contactpersoon van Ymere overlegd kan worden
 • Rattenprobleem oplossen
 • Leren van de fouten die gemaakt zijn bij een renovatie
 • Controleer gedane werkzaamheden
 • Kwaliteitscontrole op renovatie en nieuwbouw. De heer Weppner legt uit hoe het zit met de kwaliteit van het bouwbesluit: de aannemer is de kwaliteitsverantwoordelijke, oftewel: de slager keurt zijn eigen vlees. Wat hem betreft moeten overheidsinstanties ervan doordrongen worden dat het bouwbesluit moet wijzigen
 • Erken fouten die gemaakt zijn, anders kom je niet verder.

In de gaten 

De heer Pettersson was blij met alle input en beloofde alles door te geven. Er gebeurde nog veel meer deze avond (de notulen worden nog toegezonden). Maar deze lijst met verbeterpunten wilden we vast even delen en de voortgang hierop houden we goed in de gaten.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief