Veel extra geld voor armoedebestrijding in Amsterdam

De gemeente Amsterdam geeft de komende 2 jaar 11,8 miljoen euro extra uit aan armoedebestrijding en schuldhulpverlening. Het pakket aan extra hulp is met name gericht op Amsterdammers die in de financiële problemen zitten door de coronacrisis. Zo worden bestaande regelingen uitgebreid en is er extra ondersteuning voor voedselbanken.

De Federatie Amsterdamse Huurderskoepels (FAH) – waar HYA ook deel van uitmaakt – vindt het goed dat er extra geld wordt uitgetrokken voor Amsterdammers die dat hard nodig hebben. Ze maakt zich er sterk voor dat iedereen die extra hulp nodig heeft, snel op de hoogte moet komen van de regelingen en mogelijkheden. Want helaas zijn er nog steeds te veel mensen die regelingen mislopen doordat ze er niets van afweten.

Marjolein Moorman, wethouder Armoede, stelt in een brief aan de gemeenteraad dat het een zwaar jaar was voor veel Amsterdammers. Zo hebben zo’n 40.000 Amsterdammers een Tozo-aanvraag gedaan (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers). Het aantal schuldhulpdossiers is met zo’n 12 procent gestegen. Daarnaast is het aantal mensen dat naar de voedselbank gaat sinds de coronacrisis met 42 procent (!) gestegen.

Op tijd erbij zijn 

In de brief presenteert wethouder Moorman een pakket aan extra geld voor armoedebestrijding. De gemeente zet ook sterk in op een vroege signalering bij schulden. Dit sluit aan op de verplichting die is ingesteld voor corporaties om mensen met betalingsachterstanden vroegtijdig te melden bij de gemeente. Dit is bedoeld om vroegtijdig de mensen in beeld te krijgen die voor steun in aanmerking kunnen komen. Lees ook Verhuurder moet betalingsachterstanden melden.

Schuldenrust

In de brief staat dat de gemeente ook door wil gaan met de pilot ‘pauzeknop’ die eind vorig jaar is begonnen. Hierbij worden schulden tijdelijk bevroren om mensen de tijd en rust te geven een oplossing te vinden. Het doel van de pauzeknop is om oplopende (incasso)kosten en boetes te stoppen op het moment dat een Amsterdammer de stap zet naar de schuldhulpverlening.

Mond-tot-mondAmsterdam armoedebestrijding

De FAH praat mee over de armoedeproblematiek. De FAH ziet dat het erg moeilijk is om iedereen te bereiken. Daarvoor is communicatie alleen niet genoeg. De regelingen moeten bekend worden bij mensen die niet zelf hulp zoeken of zelfs zorgmijdend zijn. Ook moet de informatie terecht komen bij hen die laaggeletterd zijn, anderstalig en/of digitaal niet vaardig. Natuurlijk moet de informatie via de officiële instanties als sociaal raadslieden, buurthuizen en scholen worden verspreid. Maar daarnaast zou het ook zoveel mogelijk mond tot mond moeten worden doorverteld. Hier kunnen informele organisaties en netwerken, zoals bewonerscommissies en bewonersinitiatieven, ook een rol spelen.

Het noodpakket aan maatregelen armoedebestrijding

De gemeente heeft op haar website het volgende pakket aan extra maatregelen gepubliceerd:

 • Eerder signaleren van schulden
  De maatschappelijke dienstverlening gaat eerder af op meldingen van schulden.
 • Extra inzet sociaal raadslieden
  Sociaal raadslieden geven informatie op sociaaljuridisch gebied en helpen bijvoorbeeld met het schrijven van bezwaarschriften en brieven en het invullen van formulieren. Deze hulp is gratis.
 • Aanpak economisch daklozen
  Op dit moment zijn naar schatting tussen de 2200 en 3000 Amsterdammers economisch dakloos. Zij hebben geen huis meer, zonder dat hier psychiatrische problemen of verslavingsproblematiek aan ten grondslag ligt.
 • Extra geld voor internetvergoeding en pc-regelingen voor kinderen
  Zoveel mogelijk scholieren op de basis- en middelbare school moeten gebruik kunnen maken van de pc-regelingen en de internetvergoeding. Ook kinderen uit gezinnen met een inkomen net boven de armoedegrens en kinderen zonder verblijfsstatus.
 • Ondersteuning lokale voedselinitiatieven
  Het college investeert in elk geval tot juli 2021 extra in lokale initiatieven die noodhulp verzorgen.
 • Geld reserveren
  Het college verwacht dat het effect van de coronacrisis ook na 2022 doorwerkt. Een deel van het extra geld reserveert ze daarom voor de jaren daarna.

Waar komt het geld voor armoedebestrijding vandaan?

Het college heeft ingestemd met het pakket maatregelen. Van de 11,8 miljoen extra hulp betaalt het Rijk 5,45 miljoen, de rest komt uit het gemeentelijke coronasteunpakket.

Extra regeling voor woonlasten

Naast dit noodpakket is er ook een regeling voor Amsterdammers met een eigen huis of koopwoning die hun woonlasten niet meer kunnen betalen. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) is er voor mensen die grote problemen hebben met het betalen van hun vrije sectorhuur van boven de € 753,- of hun hypotheek (onder voorwaarden). Deze regeling is door het Rijk in het leven geroepen en wordt uitgevoerd door de gemeente. U kunt meer over de TONK lezen en hem aanvragen via de site van de gemeente.


Meer lezen:

Lees op de website van de gemeente Amsterdam het bericht: Extra geld voor bestrijding armoede door coronacrisis – 19-02-2021

Lees op de website van de gemeente Amsterdam meer over schuldenrust en pilot pauzeknop – Commissiebrief 21 oktober 2020


Bron van artikel: www.fah.nu

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief