Vernieuwde Kaderafspraken: afspraken bij renovatie en sloop/nieuwbouw

In Amsterdam zijn er afspraken over de manier waarop huurders worden betrokken bij de vernieuwing en verbetering van hun woningen. Dat zijn afspraken die bovenop reeds bestaande wetgeving komen. De gemeente, woningcorporaties en de Federatie Amsterdamse Huurderskoepels hebben deze afspraken vernieuwd. 

In het Handboek Vernieuwing en Verbetering 2020 – 2023 vindt u deze afspraken. Ook bevat dit boekje informatie om de afspraken in de praktijk toe te passen.

Aanvulling
De Amsterdamse kaderafspraken gelden voor huurders van corporaties met een reguliere huurovereenkomst, in een complex waar renovatiewerkzaamheden of sloop/nieuwbouw uitgevoerd gaan worden. In de afspraken staat de relatie tussen huurders en de corporatie centraal, met de rechten en plichten die zij hebben.

Geschil

Het kan voorkomen dat er een geschil ontstaat over de toepassing van de Amsterdamse Kaderafspraken. Daarom is er een geschillencommissie in het leven geroepen. Het reglement is hier te lezen.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief