Vrije sector en huurverhoging

Als u een vrijesectorhuurwoning, parkeerplaats, berging of bedrijfspand huurt, wordt de huur jaarlijks verhoogd met het percentage of het prijsindexcijfer dat in uw huurcontract staat. De huurverhogingsbrief krijgt u later dan de huurders in de sociale sector. Ymere stuurt iedereen vóór 1 juni een brief over de huurverhoging. In de meeste huurcontracten staat dat uw huur ieder jaar met minimaal 2% stijgt.

Bron van deze tekst is Ymere

In uw huurcontract staat hoe prijsindexcijfers gebruikt worden om de huurverhoging vast te stellen. U kunt die cijfers terugvinden bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Bij twijfel over sociaal of vrije sector

In de eerste zes maanden van een nieuw huurcontract kunt u de Huurcommissie vragen om te toetsen of uw woning niet eigenlijk in de sociale sector hoort. Als de de huurprijs op basis van het puntenstelsel op of onder de huurgrens ligt, dan verlaagt de Huurcommissie de huurprijs. Informatie hierover leest u op de website van de Huurcommissie.

Anders dan sociale sector

Het puntensysteem en de maximale huurprijsgrens gelden alleen voor sociale huurwoning en niet voor de vrije sector Alleen als dat duidelijk in uw contract staat, kunt u de Huurcommissie inschakelen als u het niet eens bent met Ymere. U kunt wel de kantonrechter inschakelen. U kunt bezwaar maken tegen de huurverhoging als er een hoger percentage of prijsindexcijfer gebruikt wordt dan er in het huurcontract staat

Veelgestelde vragen

Hier vindt u een link naar een Ymere-pagina met enkele veelgestelde vragen, onder meer over huurverhoging en vrijesectorwoningen: https://ontmoet.ymere.nl/editie-4/8-vragen-over-de-huurverhoging/

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief