Vroeg betrokken bij plannen seniorenwoningen

Ymere heeft het plan seniorenwoningen te bouwen in Amsterdam Noord. Ze wil 141 sociale huurwoningen bouwen in 5 gebouwen, die samen 1 complex vormen. Ymere hoopt de woningen over enkele jaren klaar te hebben. Huurders Ymere Amsterdam (HYA) nodigde zichzelf uit voor een kennisbijeenkomst over dit complex. Ze gaf veel concrete tips en aandachtspunten vanuit het huurdersperspectief. Op een moment dat de huurders graag input willen geven, namelijk in de planvorming.

HYA hoorde over een bijeenkomst die Ymere organiseerde om ideeën en kennis op te halen over seniorenwoningen die ze wil bouwen in Amsterdam Noord. De huurdersorganisatie vindt het positief dat Ymere al in de planvorming verschillende organisaties uitnodigt om kennis op te halen. Maar HYA was niet uitgenodigd; Ymere was van plan geweest om de huurdersorganisatie later te betrekken. Omdat HYA veel ideeën en kennis heeft over seniorenwoningen, nodigde ze zichzelf uit.

ideeën vanuit de huurders

Want huurdersorganisatie HYA brengt graag het huurdersperspectief in in het begin stadium. En doordat HYA bij bewonerscommissies ophaalt wat er speelt, kan HYA veel nuttige informatie geven, vanuit de huurders. Daarbij woont het bestuurslid dat naar deze bijeenkomst ging zelf in een seniorencomplex. Zij kan dus ook eigen ervaring inbrengen.
Daarnaast heeft HYA een duidelijke visie op langer thuis wonen en de woningen die nodig zijn. Ze heeft hier onder meer over geschreven in haar beleidsplan. De ervaringen en ideeën die HYA gaf waren dan ook een goede aanvulling op die van de andere aanwezigen (zorginstanties, de gemeente en Ymere zelf).

4,5 procent seniorenwoningenseniorenwoningen

Op de bijeenkomst werd verteld dat van alle Ymere woningen in Amsterdam slechts 6% speciaal voor senioren is, terwijl dat in andere regio’s rond de 12% ligt. En dat er in Amsterdam Noord maar 4,5% van de Ymere woningen speciaal voor senioren zijn, dat is ongeveer 430 van de ca. 9.500 woningen.

De woningen die gebouwd gaan worden zijn allemaal sociale huurwoningen. Het gaat om 50 kleine woningen van ca. 40m2, 89 ouderenwoningen van ca. 67m2 en 63m2 en 2 (3 kamer-) rolstoelwoningen ca. 95m2. Ymere wil voor een kwart van de woningen voorrang geven aan huurders uit de buurt.

‘Vraag het de bewoners’

Er waren veel gesprekken over de te bouwen woningen. Er staat veel nog niet vast. En mede daarom was HYA blij dat ze aanwezig was. Ze heeft veel input gegeven, vaak kwam het neer op ‘wacht nou met beslissen, vraag het de bewoners’. Of het nu ging over een hek of een haag om het complex, of over de vraag of er een jeu de boule-veldje moet komen of juist meer bloemen: vraag het de bewoners!

Ook heeft HYA input gegeven over de zorg en het beheer van de gemeenschappelijke ruimte. Natuurlijk gaf HYA ook de tip om zo snel mogelijk de aandacht te vestigen op de mogelijkheid om een bewonerscommissie op te richten. En dat HYA hier graag bij wil ondersteunen.

Vroege participatie

Niet alleen bij het oprichten van een eventuele bewonerscommissie zullen HYA en Ymere contact hebben over het seniorencomplex. Ymere zei achteraf dat ze heel blij was met alles wat HYA in bracht en ze zullen de huurdersvereniging vanaf nu voor bijeenkomsten hierover uitnodigen. En daarom hebben wij voor u de vraag of u nog goede tips en aanbevelingen heeft die HYA mee kan nemen. We horen het graag!

Meer lezen

Lees ook het artikel van Ymere

 

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief