Werkgroepen: verenigde kennis en kracht

We willen beter en meer gebruik maken van de kennis en de kracht van huurders en bewonerscommissies. Daarom vragen we huurders en bewonerscommissieleden van Ymere uit Amsterdam met kennis en of ervaring op bepaalde gebieden of ze interesse hebben om lid te worden van een HYA-werkgroep. Er zullen dit jaar verschillende nieuwe werkgroepen worden opgericht. Heeft u interesse?

Wat is een werkgroep? 

Een werkgroep is een groepje mensen (Amsterdamse huurders van Ymere en bestuursleden van HYA) dat zich verdiept in een bepaald onderwerp. Ze kan het HYA-bestuur adviseren op bepaalde onderwerpen. Ook kan ze uitgenodigd worden om presentaties te geven of input te leveren op bijeenkomsten van het bestuur of van Ymere.  Het exacte doel en mandaat van de werkgroep moet per werkgroep apart worden vastgelegd.
Een werkgroep komt bij elkaar om te vergaderen (meestal eens in de 8 weken). Zo’n vergadering kan op verschillende plekken plaatsvinden. Bijvoorbeeld op het kantoor van HYA (op de Nieuwezijds Voorburgwal).

Wat gebeurt er als ik nu een mail stuur om mijn interesse kenbaar te maken?

Dan zal iemand van HYA contact met u opnemen. We zullen u uitnodigen voor een gesprek met een bestuurslid of om een keer mee te draaien met de werkgroep (in oprichting). Op basis daarvan beslissen we (u en wij) of u in de werkgroep blijft.
Omdat we meerdere werkgroepen tegelijk willen oprichten, kan het zijn dat sommige werkgroepen wat meer tijd nodig hebben om op te starten dan anderen. We zullen u van de voortgang op de hoogte houden!

Wie zoeken we?

HYA is op zoek naar mensen die kennis en/of ervaring hebben op een bepaald gebied (zoals onderhoud of leefbaarheid), die ze willen inzetten voor huurders van Ymere. We zoeken mensen die kunnen samenwerken. Ook is het (helaas) belangrijk om een lange adem te hebben. Daarnaast is het van belang om te weten dat u als werkgroep veelal een adviserende rol zult hebben.

Hoe laat ik weten dat ik interesse heb?

Stuur een mailtje naar: info@hya.nl .

Voor welke werkgroepen zoeken we versterking?

Werkgroepen HYA Frequentie
Communicatie elke 6 weken
Op te richten Frequentie
Vrije sector 8 wekelijks?
Onderhoud en renovatie 8 wekelijks?
Duurzaamheid 8 wekelijks?
Betaalbaarheid 8 wekelijks?
Leefbaarheid en veiligheid 8 wekelijks?
VVE / gemengde complexen 8 wekelijks?
Huisvesting voor senioren en kwetsbare mensen 8 wekelijks?

UPDATE 8-8-2020: Er is gebleken dat er op dit voldoende belangstelling is om de volgende werkgroepen door te laten gaan: werkgroep Vrije sector (al van start) en de werkgroepen Leefbaarheid en veiligheid – met veel aandacht voor Ouderen en kwetsbaren en verwarde personen en: Onderhoud, renovatie en duurzaamheid. De laatste twee werkgroepen zullen na de zomer van 2020 van start gaan.