Werkplan 2020: van commentaar achteraf naar invloed vooraf

Huurders Ymere Amsterdam (HYA) wil de huurders, bewonersorganisaties en de woningcorporatie Ymere graag duidelijk maken wat ze dit jaar gaat doen. Ze wil duidelijk laten zien hoe HYA gaat werken aan het primaire doel: het behartigen van de belangen van Ymere-huurders.

Daarom stelt HYA elk jaar een werkplan op. Dat werkplan past binnen het beleidsplan dat om de 5 jaar opgesteld wordt. Het huidige beleidsplan is ‘SBO beleidsplan 2016-2020; Hoge prioriteit voor huurders’*. In 2020 zullen we een nieuw beleidsplan maken.

Elk jaar gaat het bestuur de ‘hei op’, tijdens deze beleidsdagen legt HYA duidelijke contouren voor het nieuwe werkplan. De resultaten worden verwerkt tot een jaarplan. Hierin staat niet alles wat HYA doet (dat wordt te veel!), maar wel alles waar HYA zich  extra op gaat inzetten. Ons doel was dit jaar: een concreet, goed te evalueren, scherp, kritisch en fris werkplan voor HYA in 2020. Leest u mee? Werkplan 2020: van commentaar achteraf naar invloed vooraf

huurdersparticipatie

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief