Ymere en HYA gaan samen met bewoners in overleg over loden leidingen

Op het Stedelijk Overleg dat Huurders Ymere Amsterdam (HYA) met directieleden van Ymere had op 17 december 2019 heeft HYA duidelijk gemaakt dat ze als huurdersorganisatie zeker aan tafel wil zitten om de belangen van de Ymere-huurders te behartigen, maar wel samen met buurtvertegenwoordigers. Daarom zijn HYA en Ymere tot de volgende tekst gekomen.


Projectteam loden leidingen

In Amsterdam Noord start Ymere een groot project om de loden leidingen te verwijderen. Heel veel huurders en kopers krijgen hiermee te maken. Ymere betrekt daarom graag huurders en eigenaars bij het project. Dat doen we door een projectteam te starten waarmee de te nemen stappen en de aanpak verder afstemmen.

Omdat het een project is dat over ruim 6.300 woningen gaat hebben we de HYA gevraagd om samen met de huurders en eigenaren met ons aan tafel te zitten. Daarnaast zullen HYA en Ymere zoeken naar een vertegenwoordiging van eigenaars en naar vertegenwoordigers/bewonerscommissies in de wijken en buurten. We zullen hen vragen om input te leveren en een delegatie af te vaardigen, zodat deze gezamenlijk de gesprekspartner van Ymere zijn in de projectaanpak.

Ymere is en blijft het primaire aanspreekpunt voor alle bewoners, daar verandert verder niets aan. De samenwerking met HYA en een afvaardiging van eigenaars en bewonerscommissies maakt dat we in een compact proces en met een flink tempo goede afspraken kunnen maken over het vervolg.


Deze tekst zal ook in de nieuwsbrief van Ymere worden gepubliceerd.

U vindt de meest actuele informatie van Ymere over loden leidingen op: https://www.ymere.nl/ik-huur/loden-leidingen/

loden leidingen Ymere

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief