Ymere-huurders zeggen: nog meer aandacht voor Betaalbaarheid, Participatie en Communicatie

Uit onze grote jaarlijkse enquête blijkt dat de actieve huurders van Ymere vinden dat er nog meer aandacht moet komen voor betaalbaarheid, participatiebeleid van Ymere en de communicatie van de corporatie naar huurders. Er zijn 67 bewonerscommissies en huurdersverenigingen die de enquête hebben ingevuld.

Huurdersorganisatie HYA deed voor de tweede keer een enquête onder alle aangesloten leden van bewonerscommissies en huurdersverenigingen. We wilden vooral weten waaraan zij vinden dat HYA extra hard aan moet werken in 2022, wat ze van de huurdersorganisatie zelf vinden en welke tips en aandachtspunten ze hebben voor ons als huurdersorganisatie. Daarnaast hadden we een extra deel van de enquête gewijd aan leefbaarheid in kwetsbare wijken.
We zijn erg blij dat de achterban hun eerlijke mening heeft gedeeld en hun inhoudelijk sterke ideeën en tips aan ons heeft doorgegeven. Een deel van de inzichten delen we hier.

Waar moet HYA zich extra druk om maken in 2021?

De antwoorden op de vraag ‘Waar zou HYA zich extra druk om moeten maken?’ (meerdere antwoorden mogelijk) hebben we hier onder elkaar gezet in een grafiekje en op een rij:

 • Gemengde complexen (huurders en kopers in één complex) 34% (was 36 % in 2021)
 • Verkoopbeleid Ymere (welke huizen verkoopt Ymere en waar?) 54% (was 43 % in 2021)
 • Betaalbare huren / huurbeleid en huurverhoging Ymere  84% (was 86 % in 2021)
 • Participatiebeleid Ymere (in hoeverre kunnen huurders invloed hebben op hun eigen huis /leefomgeving)  68%  (was 55 % in 2021)
 • Communicatie van Ymere naar huurders / bewonerscommissies / huurdersverenigingen  66% (was 59 % in 2021)
 • Leefbaarheid van buurten    50 % (was 45 % in 2021)
 • Zorg, ouderen en kwetsbare groepen 38% (was 34 % in 2021)
 • Voldoende woningen (beschikbaarheid) 54% (was 52 % in 2021)
 • Vernieuwende woonvormen zoals wooncoöperaties binnen Ymere 22% (was 34 % in 2021)
 • Duurzaamheid en de energietransitie 42% (was 45 % in 2021)
 • Communicatie van HYA naar huurders en bewonerscommissies en huurdersverenigingen 36% (was 23 % in 2021)
 • Jongeren en tijdelijke contracten 18% (was 16 % in 2021)
 • Sloop, renovatie en nieuwbouw van Ymere 34% (was 39 % in 2021)
 • Monitoren van gemaakte afspraken door HYA (denk bijvoorbeeld aan de meerjarige Prestatieafspraken tussen corporaties, gemeente en huurderskoepels) 40% (niet gevraagd in 2021)
 • Versterking van bewonerscommissies 42% (niet gevraagd in 2021)

Verschuivingen

In de top-3 is een kleine verschuiving ten opzichte van 2021. Betaalbaarheid van woningen staat nog heel duidelijk op nummer 1. Op nummer 2 stond in 2021 Communicatie van Ymere naar huurders en daar staat nu het Participatiebeleid van Ymere (in hoeverre kunnen huurders invloed hebben op hun eigen huis /leefomgeving).  Communicatie van Ymere is daarmee op de derde plaats gekomen.

De gedeelde vierde plaats waar georganiseerde huurders vinden dat HYA zich extra voor moet inzetten is voor het Verkoopbeleid en de Beschikbaarheid van woningen.

Waarom aangesloten bij HYA?

Ook de antwoorden op de vraag ‘Waarom vindt u het belangrijk om aangesloten te zijn bij HYA??’ (meerdere antwoorden mogelijk) hebben we hier onder elkaar gezet in een grafiekje en op een rij.

 • Kennis en informatie door bijeenkomsten en nieuwsbrieven 63 %
 • Als bewonerscommissie / huurdersvereniging kunnen we makkelijker in contact komen met Ymere 61%
 • Financiële bijdrage van HYA 35%
 • Cursusmogelijkheden 31%
 • Andere bewonerscommissies / huurdersverenigingen ontmoeten 37%
 • Dat we mee kunnen denken met HYA (en met Ymere) 47%
 • De gezelligheid van bijeenkomsten, nieuwjaarsreceptie en excursie 18%
 • Deel uitmaken van een club die opkomt voor Ymere-huurders 49%
 • Mogelijkheid om ondersteuning van HYA te krijgen 71%

Je ziet dat huurders bovenal waarderen dat ze ondersteuning van HYA kunnen krijgen. Wij vonden het verrassend dat gezelligheid geen belangrijke factor is. Al zullen we daar wel oog voor blijven houden!

Wat vinden de huurders van HYA?

We voegen onze achterban ook naar hun mening / beoordeling over de werkzaamheden van HYA. We vroegen:

 • Wat vindt u van de communicatie van HYA naar bewonerscommissies? (mails van secretariaat)
 • Wat vindt u van de publiciteit van HYA? (website en nieuwsbrief)
 • Hoe goed vindt u dat HYA de stem en de ideeën van bewonerscommissies / huurdersverenigingen ophaalt?
 • Wat vindt u van de mogelijkheden die u hebt om invloed te hebben op HYA?
 • Wat vindt u van de HYA-bijeenkomsten?
 • Wat vindt u van de plannen van HYA (beleids- en werkplan)?

Hier is het heel fijn dat we over het algemeen mooie cijfers halen. Zeker op het gebied van communicatie en publiciteit kunnen we heel tevreden zijn. Tussen de 70 en de 80 procent vindt dit heel goed of goed. Een aantal mensen zijn neutraal. Heel weinigen vinden dit matig of slecht (1 iemand zei slecht).

Op het gebied van het ophalen van de stem van de achterban en de mogelijkheid om invloed te hebben op HYA, zien we dat hier nog wel verbetering mogelijk is. Dit wordt gelukkig ook weinig slecht of matig beoordeeld, maar wel meer mensen zijn hier neutraal over. Natuurlijk nemen we dit mee en gaan we hierover nadenken en komen we met verbeteringen.

Wilt u deze grafiek zelf bekijken, volg deze link.

Wat gaan we met de resultaten doen?

Er is HYA een schat aan informatie en tips gegeven waar we binnen het bestuur over zullen praten, meer artikelen over zullen schrijven en publiceren. Alle informatie en de prioriteiten zullen meegenomen in onze (beleids)plannen en onze evaluatie, er zal over gesproken worden tijdens bijeenkomsten met huurders én we zullen er zeker over praten met Ymere.

Het aparte deel over leefbaarheid en plaatsing kwetsbare huishoudens in al kwetsbare wijken zal bijzondere aandacht krijgen. Onze werkgroep leefbaarheid gaat de informatie analyseren. Daarna zal ze met aanbevelingen komen richting (in elk geval) Ymere. Natuurlijk zullen we hier ook over publiceren.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief