Ymere is beoordeeld: voldoende, maar de beleidsparticipatie kan beter

‘Ymere is een professionele woningcorporatie die prestaties heeft geleverd die passen bij de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied én de financiële mogelijkheden,’ zegt het visitatierapport over Ymere. Uit dit onderzoek werd echter ook duidelijk dat Ymere nog stappen moet maken om stakeholders (zoals de huurdersorganisatie)  goed en op tijd te betrekken en hen echt invloed te geven op het beleid.

Een visitatierapport is een beoordeling van de maatschappelijke prestaties van een woningcorporatie. Het moet van de wet minimaal één keer per vier jaar worden uitgevoerd. Het onderzoek naar Ymere werd gedaan door onderzoeksbureau Ecorys.

Het eindoordeel is positief: de visitatiecommissie concludeert dat Ymere een professionele woningcorporatie is die prestaties heeft geleverd die passen bij de volkshuisvestelijke opgaven in het werkgebied én de financiële mogelijkheden.

Oplevering Nieuwe Kom – Foto van Ymere


Verbeterpunten

De commissie geeft de woningcorporatie ook twee verbeterpunten mee, waar HYA het mee eens is. De eerste aanbeveling: “Blijf continu aandacht besteden aan het “managen” van de verwachtingen bij stakeholders. De afgelopen tijd heeft Ymere steeds heel duidelijk (moeten) maken hoe het stond met haar  financiële positie. Daardoor is er minder aandacht geweest voor de prestaties die Ymere wel levert of gaat leveren, aldus de commissie. De commissie adviseert om meer uit te dragen wat Ymere wel doet en waarom.
De tweede aanbeveling heeft te maken met de mate waarin Ymere de mogelijkheid biedt om invloed te hebben op het beleid van Ymere. Op basis van de gesprekken met de belanghebbenden (zoals de huurdersorganisatie)  ziet de visitatiecommissie “een dunne lijn tussen enerzijds het zijn van een professionele woningcorporatie met een sterke visie en anderzijds het tijdig en intensief betrekken van stakeholders en hen daadwerkelijk invloed geven op het beleid”.

Naar invloed vooraf 

HYA onderschrijft deze aanbevelingen van harte. Ze wil graag met Ymere werken aan veel sterkere  beleidsparticipatie. Vooral door van te voren uitgenodigd te worden om mee te denken over beleid.  Niet voor niets heet HYA’s werkplan voor 2020: ‘Van commentaar achteraf naar invloed vooraf’.

Lees hier het onderzoek

Lees hier de bestuurlijke reactie

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief