Ymere over de loden leidingen in Amsterdam Noord

Onder de vloeren van woningen in verschillende buurten in Amsterdam Noord kunnen nog stukken loden waterleiding liggen. Ymere stuurde een brief naar ons als huurdersbelangenorganisatie met een update over de situatie, een brief die we graag met u delen. 

Brief van Ymere op 28 oktober 2019 naar Huurders Ymere Amsterdam.

‘Hierbij een korte update van de stand van zaken rond de loden leidingen.

Inmiddels hebben we ruim 2.000 bewoners in Amsterdam Noord geïnformeerd over het mogelijk, of juist niet aanwezig zijn van loden waterleidingen in het blok waar zij wonen. Na een inventarisatie blijken een paar blokken in de Van der Pekbuurt, Floradorp en bijna alle blokken van de Gentiaanbuurt ook (naar alle waarschijnlijkheid) nog lood te kennen. We informeren die hele wijken. In de meeste gevallen dat er geen sprake van lood is en in enkele gevallen dat het zo is, of zou kunnen zijn (waar we zekerheid hebben communiceren we dat ook zo, waar we niet zeker zijn zeggen we ook dat we het nog niet zeker weten). In totaal informeren we 5.066 bewoners in Amsterdam Noord, waar gezien het bouwjaar sprake had kunnen zijn van loden leidingen. We informeren overigens ook de eigenaars in de betreffende gebieden.

De komende weken gaan we op pad om de bewoners nader te informeren. We houden inloopmiddagen en – avonden waarbij GGD en waternet ook aanwezig zijn om informatie te verstrekken. Dat doen we op het moment dat we meer zekerheid hebben over welke woningen (van de woningen waar het nu nog niet duidelijk is) nou wel en welke geen water via loden leidingen ontvangen. Dat zijn we nu met WaterNet aan het inventariseren. We moeten hier samen met WaterNet (die kent het exacte leidingenverkoop vanaf de bouw beter) meer dan 40 jaar aan archieven door, wat een flinke klus is.

{…} Via www.ymere.nl/waterleidingen zorgen we dat er altijd actuele informatie voorhanden is.

Analoog aan de lijst waar je via postcode en huisnummer kan zien of er groot onderhoud gepland staat willen we een plaats maken waar mensen via postcode en huisnummer kunnen zien of er wel of geen lood aanwezig is.’

Meer informatie voor bewoners over de loden leidingen

Op de website van Ymere worden de volgende tijdstippen en locaties doorgegeven. Op al deze bijeenkomsten proberen bestuursleden van HYA aanwezig te zijn (hoewel waarschijnlijk niet alle uren).

Inloopbijeenkomsten 

Tuindorpen Nieuwendam / Buiksloot / Tuindorp Oostzaan
Woensdag 6 november van 15.00-20.00 uur, Antoniushuis, Kamperfoelieweg 207
U kunt langskomen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Gentiaanbuurt/Van der Pekbuurt
Woensdag 13 november van 15.00 – 20.00 uur, Antoniushuis, Kamperfoelieweg 207.
U kunt langskomen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Floradorp en Latherusbuurt
Woensdag 20 november van 15.00 – 20.00 uur, Antoniushuis, Kamperfoelieweg 207.
U kunt langskomen op een tijdstip dat u het beste uitkomt.

Ymere lood leidingen

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief