Aan tafel met Ymere

De bestuursleden van HYA zitten vier keer per jaar met het management van Ymere Amsterdam om tafel. Dit is het Stedelijk Overleg. Ook op 11 juni kwamen we samen op het kantoor van Ymere. We spreken dan  met name over signalen die HYA heeft gekregen van bewoners en bewonerscommissies. Er is altijd veel te bespreken. Een kleine selectie uit de besproken onderwerpen:

Bouwen van kleine woningen én ombouwen van kleine naar grote woningenYmere nieuwbouw

Ymere bouwt veel kleine nieuwbouwwoningen. HYA is daar niet altijd positief over, want er is ook een grote behoefte aan gezinswoningen. De huurderskoepel vindt het helemaal bijzonder als er tegelijkertijd bestaande kleine woningen omgebouwd worden naar grote woningen. Daar zijn vragen over gesteld. Wordt vervolgd…

Leefbaarheid en inzet gebiedsregisseur

Het bestuur van HYA gaat input geven hoe bewoners de samenwerking en inzet van de gebiedsbeheerder ervaren. Ook jouw verhaal is welkom! Mail ons.

Woongroepen en toewijzingsbeleid

HYA krijgt signalen dat het gewijzigd toelatingsbeleid binnen woongroepen soms leidt tot ongewenste situaties. Hierover is afgesproken dat specifieke casussen over het toewijzingsbeleid voor woongroepen in relatie  tot huurinkomenstoets door HYA aan Ymere worden gestuurd zodat hier per geval inhoudelijk op in kan worden gegaan.

Beleid van Ymere inzake medehuurderschapYmere hoofdkantoor

Al enige tijd vraagt HYA aandacht van Ymere voor volwassen kinderen die mantelzorger zijn, maar geen recht hebben op medehuurderschap. Ook in dit overleg kwam het ter sprake. Enige tijd later ontvingen we een mail dat het beleid is aangepast! Lees hier een bericht over.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief