Amsterdamse huurders: “Een akkoord op de prestatieafspraken is nog ver weg”

De huurderskoepels (verenigd in de Federatie Amsterdamse huurderskoepels – FAH) laten weten dat er veel afstand zit tussen hun kijk op wat er met de woningmarkt in de stad moet gebeuren en de kijk van de corporaties (Amsterdamse Federatie van Woning Corporaties – AFWC). In een brief aan AFWC benadrukken ze dat er beter moet worden geluisterd naar de inbreng van de huurders om een akkoord op de prestatieafspraken in zicht te brengen.

 “Wij gaan voor beschikbaarheid, betaalbaarheid en toegankelijkheid. Dit betekent dat we ons onder meer hard maken voor het stoppen van de verkoop van sociale huurwoningen én voor het niet doorbelasten van duurzaamheidsmaatregelen in de huurprijs”, legt Peter Weppner van de FAH uit.

Prestatieafspraken 2020-2023

De corporaties en de huurders zijn sinds dit voorjaar in overleg over de prestatieafspraken 2020-2023. Dat zijn de periodieke afspraken die corporaties maken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze gaan leveren (onder meer over nieuwbouw , doelgroepenbeleid, verkoop, duurzaamheid, kwaliteit en betaalbaarheid).

prestatieafspraken

foto: FaceMePLS/ Flickr

Luister naar de huurders!

Er zijn dit jaar veel overlegmomenten geweest over het proces en de inhoud van de prestatieafspraken. Beide partijen hebben ook een visie / bod op papier uitgebracht. En hoewel er zeker ook punten zijn waarop de partijen elkaar weten te vinden – bijvoorbeeld op het standpunt dat de gemeente zich sterk moet maken voor de leefbaarheid van kwetsbare wijken – constateert de FAH dat de afstand tussen de inzet van AFWC en de inzet van de FAH groot is. ‘De woningcorporaties bieden te weinig ruimte voor inbreng van de huurderskoepels. Hierdoor is een tripartiete akkoord op de prestatieafspraken ver weg.’ zo staat er in de brief te lezen die de FAH op 11 juni naar de AFWC heeft verstuurd.

Het bod van de woningcorporaties (Amsterdam, stad voor iedereen, het bod van de woningcorporaties op de gemeentelijke woonvisie) zit nog in de conceptfase. Update: het bod is hier te vinden. Het huurdersbod (Hoofdlijnen visie Federatie Amsterdamse Huurderskoepels op de prestatieafspraken) is nu voor iedereen in te zien.

Proactief

In juli beginnen officieel de onderhandelingen tussen de drie partijen: gemeenten, huurders en corporaties, voor 2020 moeten ze eruit zijn. “Wij laten met ons huurdersbod zien dat we proactief in dit proces zitten”, legt Weppner uit. “Wij willen er het beste voor de Amsterdamse huurders uithalen.”

Huurdersbod en brief

De volledige “Hoofdlijnen visie Federatie Amsterdamse Huurderskoepels op de prestatieafspraken” is hier te vinden. Woonstichting De Key en huurderskoepel Arcade maken separaat een prestatieafspraak met de gemeente Amsterdam

De brief naar de AFWC vindt u hier.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief