Stappenplan bewonerscommissie opzetten

Wilt u een bewonerscommissie oprichten? Goed idee! Daarmee heeft u meer rechten dan een individuele huurder. Een bewonerscommissie komt op voor de huurders in het gebouw of complex. U vertegenwoordigt dus al uw buren. Hier volgt een stappenplan.

bewonerscommissie

Stap 1

Vraag eerst of er al een bewonerscommissie is in uw gebouw. Misschien weten uw buren dat. Vraag het anders aan ons: huurdersbelangenorganisatie HYA. Bel 020 – 625 80 46 (spreek het antwoordapparaat in) of mail: info@hya.nl. Wij kunnen u vertellen of er al een bewonerscommissie is.

Stap 2

Praat met uw buren: hebben zij dezelfde wensen of probleem? Als dat dit zo is, vraag of ze met u samen een bewonerscommissie op willen richten. Of dat ze misschien willen helpen.

Stap 3

Zodra u met minstens twee buren bent, kunt u een bewonerscommissie oprichten. Maar probeer alle huurders uit uw complex of gebouw te vragen of ze mee willen doen.
U kunt bijvoorbeeld een bewonersavond organiseren. U kunt een nieuwsbrief of een poster maken en ophangen. Ook kunt u bij iedereen aanbellen om te vragen of ze mee willen doen.

Kijk ook naar www.hya.nl/toolkit voor tips en postertjes die u makkelijk zelf kunt maken.

Vindt u dit lastig? Vraag gerust om hulp. Bel of mail Huurders Ymere Amsterdam (HYA). Dit zijn wij: uw huurdersorganisatie. Wij kunnen u vaak helpen. Bel 020 – 625 80 46 (spreek het antwoordapparaat in) of mail: info@hya.nl

Stap 4

Weet u zeker dat u een bewonerscommissie begint en bent u met minimaal 2 personen?  Vul dan het aanmeldformulier in (klik op het woord). Dan nemen wij contact op met u. We komen graag bij u langs! En vertellen u alles wat u moet weten. Als wij u erkennen als bewonerscommissie, regelen we ook dat Ymere het weet. De woningcorporatie zoekt dan zelf contact met u. Om met u te praten over het gebouw en de dingen die spelen.

Welke rechten heeft een bewonerscommissie?

ls uw bewonerscommissie opgericht, dan heeft u de volgende rechten:

Informatierecht: de verhuurder moet u uit zichzelf vertellen over zijn plannen en beslissingen. Bijvoorbeeld over het onderhoud of verhoging van de huur.

Overlegrecht: u overlegt minimaal 1 keer per jaar met de verhuurder. Ymere heeft als beleid elk jaar 2 keer te overleggen met bewonerscommissies. Ymere komt naar u toe. Als het nodig is overlegt u vaker.

Adviesrecht: U mag de verhuurder advies geven over een beslissing.

Agenderingsrecht: U mag voor elk overleg onderwerpen op de agenda zetten. U mag dus meebepalen waarover jullie gaan overleggen.

Steun en geld van HYA: U heeft als bewonerscommissie ook recht op steun en een jaarlijkse financiële bijdrage van HYA, de huurdersorganisatie. Met dat geld kunt bijeenkomsten organiseren, posters en een nieuwsbrief maken bijvoorbeeld. Bewonerscommissies kunnen ons bellen met vragen en als u dat wilt krijgt u gratis cursussen. Ook mag u naar al onze leuke en interessante bijeenkomsten komen.

Alle rechten en plichten staan uitgebreid beschreven in het HYA reglement bewonerscommissies.

 

Welke plichten heeft een bewonerscommissie?

Een bewonerscommissie heeft ook plichten: dingen die moeten gebeuren. De bewonerscommissie moet bijvoorbeeld andere huurders van uw gebouw informatie geven. Ook moet u de huurders uitnodigen om mee te doen en te denken.

Minstens eenmaal per jaar moet de bewonerscommissie een vergadering houden waar ze alle huurders uitnodigt. Daarin vertelt de bewonerscommissie wat ze in het afgelopen jaar heeft gedaan. En ze vertelt wat de plannen voor het volgende jaar zijn, ter goedkeuring.

En de bewonerscommissie moet alle huurders uitnodigen om mee te doen met de bewonerscommissie. Er worden dus geen groepen uitgesloten. HYA vertelt u er graag over. U kunt ons bellen op 020 625 80 46 of kijken op www.hya.nl/contact.

Alle rechten en plichten staan uitgebreid beschreven in het HYA reglement bewonerscommissies.

 

Waarom een bewonerscommissie opzetten?

Zijn er bijvoorbeeld problemen in uw woning of in het gebouw? Heeft u dat al gemeld? Voelt het alsof er niet naar u wordt geluisterd? Wilt u dat het leuker wordt in uw gebouw of in uw buurt? Wilt u bijvoorbeeld een mooiere binnentuin of een jaarlijks feestje in het gebouw? Komen er werkzaamheden in uw gebouw aan? Bijvoorbeeld een renovatie of een duurzaamheidsproject? En wilt u meepraten over wat er gaat gebeuren en afspraken maken wat er gebeurt als dingen niet goed gaan? In al deze situaties is het verstandig om een bewonerscommissie op te richten. Dan heeft u recht op informatie, overleg en advies. En op ondersteuning door Huurders Ymere Amsterdam.


bewonerscommissie oprichten

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief