Bewonerscontactavond 21 juni: Van gas los

Op 21 juni organiseerde HYA wederom een Bewonerscontactavond voor alle aangesloten bewonerscommissies en huurdersverenigingen van Huurders Ymere Amsterdam. De avond stond in het teken van de energietransitie en duurzaamheid, twee thema’s waar huurders veel vragen bij hebben.

Energietransitie en duurzaamheid staan bovenaan de agenda bij woningcorporaties. Dit betekent dat huurders van het gas afgaan en woningen beter worden geïsoleerd op korte termijn. Zo zijn verhuurders zoals Ymere wettelijk verplicht om huurwoningen met de energielabels E, F en G nog vóór 2030 aan te passen om minimaal een energielabel D te behalen. Daarnaast maken veel huurders een overstap van gas naar andere systemen voor verwarming zoals warmtenetten. Tegelijkertijd zijn deze veranderingen soms ingrijpend voor de woonsituatie en hebben veel huurders vragen over de mogelijke gevolgen. Hebben huurders ruimte voor inspraak in dit proces? Deze avond deelden we kennis en ervaringen over deze vraag en meer.

 

Nieuws vanuit HYA

Voorzitter Peter Weppner leidde de avond in met nieuws vanuit HYA. Ten eerste werden vier nieuwe bewonerscommissies welkom geheten: Fagel/Cats, Bijlmerdreef Blok 1, Rinus Michelslaan en Nieko. Ook werd er teruggeblikt op het jaarverslag, met name de constructieve rol van HYA in de overleggen met Ymere. HYA heeft een grotere inbreng op de agenda en dankzij onze inzet zijn er nu betere afspraken over de invloed van bewoners bij verduurzamingsprojecten. Samen met Ymere werkt HYA aan een Basis Sociaal Plan, een afspraak waarbij ieder project helder is wat een huurder kan verwachten.

Van Gas Los

De eerste presentatie van de avond werd gegeven door energieadviseur Sven Ringelberg. Zijn verhaal ging over het aansluiten van warmtenet, warmte- en koudeopslag (WKO) of een warmtepomp en de gevolgen daarvan voor huurders. Er werd aandacht besteed aan de alternatieven op gas, voor- en nadelen van deze opties en de verschillende stappen in het proces om van gas af te gaan.

Vraag: De hoge kosten zijn schrikbarend, zouden gemeentes de warmtenetten over kunnen nemen?

Antwoord: Ze zijn vrijgegeven aan diverse partijen. Minister Jetten heeft gezegd dat lokale overheden moeten instappen en voor 50% eigenaar worden van het net. Er wordt over gesproken en onderhandeld. Dan zullen kosten eerlijker verdeeld worden.

Vraag: Gasleidingen liggen al onder de grond, waterstof of groen gas kan toch door gasleidingen, waarom gebruiken ze die leidingen niet?

Antwoord: Waarschijnlijk moeten de leidingen toch aangepast worden en er is niet genoeg.

Vraag: Heb je een keuze in de soort warmte of is de keuze al gemaakt?

Antwoord: Amsterdam denkt dat in veel gevallen warmtenet het middel is. Maar Sven heeft zijn twijfels. Zeg tegen de huurders waar je wel en niet over kan meepraten. Warmtenet komt in veel gevallen uit de bus maar meldt dan ook waarom die keuze wordt gemaakt.

Vraag: De hoge kosten zijn schrikbarend, zouden gemeentes de warmtenetten over kunnen nemen?

Antwoord: Ze zijn vrijgegeven aan diverse partijen. Minister Jetten heeft gezegd dat lokale overheden moeten instappen en voor 50% eigenaar worden van het net. Er wordt over gesproken en onderhandeld. Dan zullen kosten eerlijker verdeeld worden.

Van gas los door de ogen van huurders

Een van de huurders die middenin een verduurzamingstraject zit is Alice Hubner. Op de avond vertelde zij over de ervaringen van huurders bij renovatie en de overstap van gas naar een warmtenet in haar buurt. De woningen in haar buurt waren slecht geïsoleerd en moesten volledig worden gerenoveerd. Van de oorspronkelijke discussies over de aanpassingen in de woningen is weinig gerealiseerd. Vijf jaar geleden is begonnen met gesprekken met bewoners over het plan om te renoveren, waarbij het plan zou worden uitgevoerd met 70% instemming van de bewoners. Intussen is bijna al het personeel van Ymere dat betrokken was bij dit plan gewisseld en zijn afspraken met bewoners onbekend bij de nieuwe medewerkers. Daarom is het advies van Alice: zorg dat alles op papier staat. Nu 5 jaar later is zij nog steeds bezig nieuwe mensen te informeren over wat er afgesproken is naast het sociaal plan.. Dit kost heel veel geld en werkt vertragend.

Tot slot pleitte Alice voor sociale zorg voor mensen die niet voor zichzelf kunnen opkomen. Bij meldingen aan de procesmanager blijkt achteraf toch vaak dat deze mensen niet geholpen zijn. Daar ligt een mooie taak voor de bewonerscommissie om iemand van Ymere te mobiliseren. Iemand waar je vertrouwen in hebt.

Minimale verduurzaming

De derde spreker op de avond was Nils Hart van Stichting !Woon. Ymere past bij veel woningen ‘minimale verduurzaming’ toe. Wat houdt dat in en wat kunnen bewoners verwachten? Deze vragen kwamen aan bod. De presentatie kunt u hier lezen.

Het belang van samenwerking

In de opmerkingen en vragen die deze avond zijn besproken werd verder veel aandacht besteed aan de kosten voor huurders nadat zij van het gas af zijn. Er leven nog veel vragen over de verbruikskosten na het isoleren van woningen, de aanleg van zonnepanelen of de aansluiting op het warmtenet. Ook zijn er vragen of Ymere eerlijke energiekosten heeft onderhandeld met de leveranciers. Welke veranderingen kunnen bewoners verwachten in hun energielasten? De oproep van HYA aan Ymere is daarom transparanter te communiceren over de kosten voor huurders.

HYA heeft veel informatie gekregen, van de sprekers maar ook vooral vanuit de bewonerscommissies. Dit laat zien hoe belangrijk samenwerking tussen huurders en Ymere is, het kritische geluid van huurders is essentieel voor het maken van goed geïnformeerd beleid. Na heel veel kennis en ervaringen te hebben uitgewisseld, sloten wij de avond natuurlijk af met een gezellige borrel!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief