Bewonerscontactavond: betaalbare huren, meer invloed in de buurt en betere communicatie

Eindelijk waren bewonerscommissies en huurdersverenigingen die aangesloten zijn bij HYA weer een avond samen.  Op 27 januari organiseerde HYA een digitale Bewonerscontactavond. Rond de 40 deelnemers spraken over wat zij de belangrijkste onderwerpen voor HYA vinden voor 2021. Het was leuk, inhoudelijk en ook best spannend: voor veel mensen was het de eerste keer dat ze bij een digitale meeting waren.

Op de bijeenkomst vertelden huurders waar HYA zich nog meer voor zou moeten inzetten en waarom. Met een enquête hadden we de mening van veel aangesloten actieve huurders opgehaald. Nu spraken we door over de top-3 antwoorden op de vraag: Wat vindt u? Waar moet HYA zich nog meer voor inzetten in 2021 en waarom?

De top-3 gegeven antwoorden

  1. Betaalbare huren / huurbeleid en huurverhoging Ymere
  2. Communicatie van Ymere naar huurders / bewonerscommissies / huurdersverenigingen
  3. Participatiebeleid Ymere (in hoeverre kunnen huurders invloed hebben op hun eigen huis /leefomgeving)

Betaalbare huren

Zoals te verwachten, was er veel inbreng op dit punt. De aanwezigen brachten duidelijk hun standpunten naar voren. Niet alleen werd er door verschillende huurders verteld dat zij vinden dat er géén huurverhoging moet komen, ook werd gesproken over de nog altijd hoge invloed van de WOZ-waarde op een huurwoning, over de eenmalige huurverlaging en er werd HYA de tip gegeven om eens te vragen wat Ymere aan subsidies binnenhaalt bij verduurzamingsprojecten.  We moeten de geldstromen van Ymere goed kennen om te weten welke ruimte er is.

Daarnaast ging het natuurlijk over het jaarlijkse huuraanpassing-traject van Ymere en de huurdersorganisatie. De aftrap hiervoor zal op onze Stichtingsraad zijn op woensdag 24 februari. Ymere vertelt dan wat haar inzet is. Hoeveel huurverhoging wil zij geven? En waar heeft ze dat extra geld voor nodig? Haar inzet moet passen binnen de wettelijk geldende regels. Huurders van sociale huurwoningen van een corporatie mogen in 2021 maximaal 2,4 procent huurverhoging krijgen, behalve als ze een gezamenlijk inkomen boven de 44.655 euro hebben: dan wordt er een inkomensafhankelijke huurverhoging gegeven.
Op 24 februari zullen de Samenwerkende Huurdersorganisaties Ymere (SHY), waar ook HYA bij hoort, vertellen waar zij op inzetten. Wat is wat SHY betreft de gewenste huuraanpassing en waarom? Dat is het begin van de onderhandelingen.

Communicatie van Ymere: van radiostilte tot onduidelijkheid

Onze achterban vindt het erg belangrijk dat Ymere nog een stuk beter wordt in communiceren. En ze vindt dat HYA haar daar op moet wijzen. In dit deel van het gesprek gingen we hier dieper op in. De aanwezigen kwamen met concrete voorbeelden van wat niet goed gaat en: dat was veel. Een korte samenvatting van de genoemde communicatie-missers:

  • Er is bij veel actieve huurders via Ymere nog niets bekend over de eenmalige huurverlaging. “Alleen een online nieuwsbrief uitdoen is geen communicatie naar je huurders”, wordt gezegd.
  • Voor betere Ymere-communicatie zijn brieven, folders en papieren nieuwsbrieven belangrijk evenals de rol van de gebiedsconsulent.
  • Ymere meldt aan verschillende bewonerscommissies dat projecten opschorten maar daarna heerst er radiostilte terwijl er onrust en vragen in de buurt zijn.
  • Waarom is er geen reparatieonderhoud door corona, vroegen meerdere aanwezigen zich af: er zijn zat voorbeelden van corporaties die het wel doen, bovendien acteert Ymere ambivalent omdat ze de ene reparatie bij de ene huurder wel uitvoert en de andere bij een andere huurder niet.
  • Servicekostenafrekening: én er wordt veel service niet meer geleverd én de afrekening laat veel te lang op zich wachten. Huurders opperen dat ze dan wellicht hun serviceabonnement willen opschorten.
Participatie huurders

Beeld: Microsoft

Participatiebeleid Ymere: Luister naar ons!

Hoeveel mogelijkheden heb je om invloed te hebben op je eigen huis en leefomgeving? Te weinig concluderen de aanwezigen actieve huurders. Dit is een heftig signaal, want de mensen die hier samen zijn, zijn natuurlijk de mensen die vrijwillig hun best doen om die invloed wel te hebben. Die met hun bewonerscommissie de huurders in hun pand of straat willen vertegenwoordigen om dingen voor elkaar te krijgen. Mensen die als een volwaardig gesprekspartner gezien moeten worden door hun woningcorporatie.

De problemen die genoemd werden zaten onder meer in gemengde complexen– dat zijn panden of straten waar huurders en kopers beide wonen. Er wordt gezegd dat er te weinig communicatie is vanuit Ymere en het is voor veel huurders niet te verkroppen dat kopers meer rechten hebben dan huurders, vooral niet omdat er zo weinig over wordt gecommuniceerd, zelfs niet met de BC.

Ook kwamen hier de opgeschorte renovatie/onderhoudsprojecten terug. Bewoners zijn flink gedemotiveerd als ze na een lang participatietraject horen dat het project wordt uitgesteld, zonder verdere tekst en uitleg.

Er komen nog meer dingen aan bod en een van de deelnemers vat het geheel goed samen: Als Ymere nog meer zou luisteren naar de meedenkende bewoners zou dat veel positiefs op kunnen leveren.

Dit smaakt naar meer

Ondanks dat er dit keer geen drankje of borrelhapjes waren, was het een geslaagde, leerzame en ook gezellige avond. Alles wat gezegd is, neemt HYA mee. Ze zal schriftelijke vragen stellen aan Ymere of voorstellen doen op de gebieden die genoemd zijn.
Nog liever komen we live samen. Maar zolang dat niet gaat, blijven we digitaal bij elkaar komen. Samen weten we meer! We hopen dan ook alle aangesloten bewonerscommissies te zien op 24 februari.

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief