Bijeenkomst gemengde complexen van HYA – ‘Wij willen meer zeggenschap’

Op 5 februari organiseerde Huurders Ymere Amsterdam (HYA) een bijzondere bewonerscontactavond speciaal voor aangesloten leden die in een gemengd complex wonen. We kwamen bijeen in de Stayokay in Amsterdam Oost. “Er is rek op de regels mogelijk. Maar wat kan en wat mag?”

“De zeggenschap van huurders in gemengde complexen staat zwaar onder druk. En de huurders zijn het zat.” HYA bestuurslid Marianne Knollenburg opent de bijeenkomst door meteen te schetsen waarom we hier samen zitten met vertegenwoordigers van bewonerscommissies in gemengde complexen van Ymere en vertegenwoordigers van Ymere zelf. “De corporaties vragen zich ook vaak af hoe ze huurders meer kunnen betrekken bij beleid, woning en woonomgeving in gemengde complexen, maar ze weten vaak niet hoe. Veel corporaties zijn hier nog onervaren in en worstelen hiermee. Er is rek op de regels mogelijk. Maar wat kan en wat mag? Wij zetten samen een volgende stap! Vandaag halen we positieve punten, knelpunten en tips op aan dialoogtafels.”

Na deze inspirerende woorden, gaat de vergadering uiteen in vier groepen / dialoogtafels te weten:

  • Onderhoud
  • Duurzaamheid en renovatie
  • Communicatie
  • Servicekosten

Aan deze dialoogtafels wordt input opgehaald. Alle aanwezige bewonerscommissie-leden vertellen over de situatie in hun complex. Kort vind je via deze link een selectie van de besproken punten zoals ze uitgesproken zijn door de aanwezige bewonerscommissie-leden.

Presentatie en vragen

Na het gesprek aan de tafels, wordt er kort in de zaal teruggekoppeld. Kort komen per tafel de knelpunten, de positieve punten en tips voorbij.

Dan geeft Ria Heldens van !WOON een verduidelijkende presentatie waarin ze onder meer de wettelijke kaders schetst van de gemengde complexen. Na haar presentatie is er ruimte voor vragen.

Stip op de horizon: volledig mandaat

Dan geeft Pleuni Koopman (!WOON) een korte presentatie over Zeggenschap voor huurders in gemengde complexen. Ze vertelt over corporatie Woonbedrijf waar huurders in een complex volledig mandaat werd gegeven in de VvE. Dit werd vastgelegd in de splitsingsakte van het complex. De resultaten zijn erg positief en wat daar begon als een pilot is de nieuwe standaard geworden.

Interview met Ymere

Dan is het tijd om wat vragen te stellen aan Ymere. HYA-bestuurslid Cees Fenenga interviewt Kristel van Heijst van Ymere.

Vraag: Wat is jouw ervaring Kristel: hoe is de relatie huurders en kopers in gemengde complexen?

Ik heb voornamelijk positieve ervaringen. Zo was er een huurder met een klacht, na overleg is hij als toehoorder mee gegaan naar een vergadering van een VvE. Sindsdien komt hij ieder jaar naar die vergadering en snapt hij beter hoe de situatie in zo’n complex werkt.

Het is ook belangrijk om kennis en informatie uit te wisselen. Huurders die al lang ergens wonen en veel weten kunnen de nieuwe bewoners (kopers) informeren. En de huurder kan dan bijvoorbeeld als technische figuur binnen de vve worden betrokken.

Vraag: Kristel, zie je ruimte voor verbetering?

Ja, er moet beter worden gecommuniceerd, door alle partijen: ook door Ymere. En ook procesmatig zijn er verbeterpunten. Er kan bijvoorbeeld naar de mening van de bewonerscommissie gevraagd worden op het moment dat er ramen worden vervangen of kleuren worden gekozen: het advies van de bewonerscommissie kan dan in plan van aanpak meegenomen worden.

Vraag: Na de presentatie gezien te hebben, wat is jouw stip op de horizon / zie je ruimte voor verbetering?

De uitdaging voor Ymere als organisatie is vooral dat mensen niet goed weten hoe gemengde complexen exact werken en hoe VvE’s in elkaar zitten. Ik heb ook binnen Ymere veel collega’s die niet weten wat een VvE precies is, dat moet verbeterd worden. We hebben interne bewustwording over VvE’s nodig bij al onze beleidsvorming: hoe ga je met huurders om? Ook met die in een VvE. En ook in een vroeg stadium.

Ik heb ook een tip: zie elkaar als buren en niet als huurder of koper en probeer mensen niet over één kam te scheren. Niet alle huurders zijn aso en niet alle kopers geldbeluste mensen. Voor BC’s: spreek met je koper-buren en vraag of ze je op de hoogte kunnen stellen of om jouw punten te agenderen in de VvE-vergadering. Kies waar je inspraak in wil: wat vind je belangrijk als gezamenlijk doel? Denk aan een binnentuin e.d. Zit dus niet op de regels maar op de leefbaarheid en kijk waar je energie uit haalt. Geef en neem en niet eentje van beide!

Samengevat: ga voor een goed woongevoel, veiligheid, leefbaarheid en huurders: wacht niet af, maar neem eigen initiatief. Vaak keren huurders zich tegen kopers, wijzen ze naar verschillen terwijl er vaak meer overeenkomsten zijn.

Reactie uit de zaal

Na deze woorden van Kristel komt er reactie uit de zaal. Wij kunnen ons niet vinden in wat u nu zegt. Onze ervaring is andersom: kopers richten zich tegen huurders en een VvE-vergadering is een mopperevent over huurders. Huurders voelen zich daar heel ongelukkig.

Kristel reageert: We kennen het voorbeeld van de Tugelawegblokken. Daar was veel aan de hand tussen kopers en huurders en heeft !WOON zich als moderator in de situatie gemengd. Uiteindelijk bleek dat er veel overeenkomsten waren tussen de twee groepen en werd er een bijeenkomst georganiseerd voor beide partijen. Wederzijds zijn wantrouwen en verwachtingen uitgesproken en nu is het een stuk beter. Ymere heeft dit jaar ruimte voor meer van dit soort bijeenkomsten. Dus mocht het zo zijn dat je in een soortgelijke situatie zit: kaart het aan bij gebiedsconsulent.

Cees zegt dat het belangrijk is voor bewoners om bewust zaken met elkaar bespreken. Daar kan HYA wellicht ook een rol in spelen. Wellicht is het een mooi onderwerp voor een bijeenkomst van Ymere.

Vraag: Zijn gebiedsconsulenten altijd aanwezig bij de VvE-vergaderingen om de bewoners te vertegenwoordigen?

Kristel: Nee, gebiedsconsulenten hebben te veel gemengde complexen onder hun hoede om op alle VvE-vergaderingen te kunnen zijn. Bij sommige kleine VvE’s of VvE’s waar Ymere bijna geen woningen meer heeft en wanneer er geen belangrijke besluiten op de agenda staan is de gebiedsconsulent niet ieder jaar op de VvE vergadering aanwezig. Als ze afwezig zijn, geven ze wel altijd een machtiging af met daarop de stem van Ymere op de verschillende agendapunten.

Er komen weer reacties uit de zaal: Het is toch bijzonder dat al die huurders die de gebiedsconsulent vertegenwoordigt geen stem hebben in zo’n jaarlijkse vergadering omdat de gebiedsconsulent geen tijd heeft? En: bij ons heeft de BC de voorzitter van de VvE uitgenodigd maar daar werd niet positief op gereageerd. Hij vond het niet interessant: hij praatte met de gebiedsconsulent en liever niet met de huurders.

Kristel: Om de rol van Ymere in VvE’s te verbeteren, is mijn functie als Specialist Grooteigenaar gemaakt. Het is mijn taak om gebiedsconsulenten te helpen bij hun werkzaamheden voor VvE’s. Daarnaast maakt Ymere nu samen met de SHY het plan van aanpak om de positie van huurders in VvE-complexen te verbeteren. Ymere ziet haar rol als buurman-rol.

Vraag van Cees: heeft Ymere een ondersteunings-programma voor de gebiedsconsulenten in hun betrekkelijk nieuwe rol?geldrop

Kristel: Ja er zijn cursussen en er zijn ambassadeurs en daarboven zijn er twee collega’s bij Ymere die je vragen kunt stellen, maar ik moet erbij zeggen: het blijft mensenwerk.

Ook vertelt Kristel dat kopers niet altijd weten wat een VvE exact inhoudt en wat haar taken zijn en wat de taken van Ymere zijn. Dit maakt het ook ingewikkeld.

Meer zeggenschap en een betere positie

Dan is het interview afgelopen en neemt de voorzitter van HYA, Peter Weppner, het woord: Ik wil graag een pleidooi houden voor meer gesprek in onze maatschappij. Praat met elkaar! Dus ook bij huur-koopcomplexen. Probeer in gesprek te komen over de verandering die je graag wilt.

Kristel van Heijst bedankt een ieder. Ook Gert Diepenveen van Ymere bedankt iedereen voor de constructieve opmerkingen en presentaties. Daar hebben ze veel aan: want Ymere heeft de wijsheid niet in pacht. Dus dank!

Cees Fenenga vertelt dat HYA openstaat voor mensen die over dit onderwerp mee willen praten en denken om tot oplossingen te komen. En hij vertelt dat alles wat vandaag gezegd is, mee wordt genomen in de werkgroep gemengde complexen. Want HYA werkt aan meer zeggenschap en een betere positie voor de huurders in gemengde complexen!

Meer over HYA

Woningcorporatie in metropoolregio amsterdam

Voor alle huurders in amsterdam


Ontvang de nieuwsbrief